Dlaczego natychmiast po zajęciu pozycji pojawia się strata?

Każdy instrument ma kurs KUPNA i kurs SPRZEDAŻY. Ta różnica w cenie nazywana jest spreadem i zawiera prowizję, którą pobieramy od każdej transakcji.

 

Bezpośrednio po zajęciu pozycji podawany jest bieżący kurs, po którym zostałaby ona w danym momencie zamknięta.

 

Na przykład gdy zajmiesz pozycję KUPNA, zostanie ona otwarta po kursie KUPNA, a zamknięta po kursie SPRZEDAŻY. Gdy zajmiesz pozycję SPRZEDAŻY, zostanie ona otwarta po kursie SPRZEDAŻY, a zamknięta po kursie KUPNA.

 

Ze względu na różnicę między tymi dwoma kursami nowa pozycja zawsze wykazuje natychmiastową stratę.