Dlaczego moja pozycja została zamknięta z powodu rolowania kontraktu (ang. Contract Rollover, CR)?

Należy pamiętać, że pozycje na indeksie China A50, miedzi, kakao, pszenicy, bawełnie, aluminium, niklu, cukrze, palladzie oraz miesięcznych kontraktach futures na ropę naftową są przedmiotami kontraktów, które zamykane są co miesiąc, co dwa miesiące lub co kwartał.

Wszystkie pozycje otwarte na tych rynkach zostaną zamknięte w dniu wygaśnięcia kontraktu.

Najbliższe daty wygaśnięcia kontraktów można znaleźć na stronie Godziny otwarcia rynków i opłaty.

Jeśli Twoja pozycja zostanie zamknięta z powodu rolowania kontraktu, będzie pojawiać się na stronie Historia wraz z niebieską ikoną „CR”.