Jak obliczyć prowizje od poszczególnych transakcji?

Prowizje, które pobieramy od każdej z pozycji, obliczane są według następującego wzoru:

 

Wartość pipsa X spread w momencie zamknięcie pozycji = prowizja

 

Spread w momencie zamknięcia pozycji jest różnicą pomiędzy kursem kupna i kursem sprzedaży w momencie zamykania pozycji.

 

Aby uzyskać informacje na temat sposobu obliczania wartości pipsa, kliknij tutaj.