W jaki sposób można obliczyć wartość pipsa?

Wartość pipsa można obliczyć za pomocą Kalkulatora pipsów, wprowadzając liczbę jednostek w polu „Wolumen”.

 

Znajomość wartości pipsa może pomóc Ci w obliczeniu prowizji od pozycji.

 

Wzór wygląda w następujący sposób:

  • Instrumenty wyceniane z dokładnością do 4 miejsc po przecinku: liczba jednostek X 0,0001 X kurs wymiany na USD = wartość pipsa
  • Instrumenty wyceniane z dokładnością do 3 miejsc po przecinku: liczba jednostek X 0,001 X kurs wymiany na USD = wartość pipsa
  • Instrumenty wyceniane z dokładnością do 2 miejsc po przecinku: liczba jednostek X 0,01 X kurs wymiany na USD = wartość pipsa
  • Instrumenty wyceniane z dokładnością do 1 miejsca po przecinku: liczba jednostek X 0,1 X kurs wymiany na USD = wartość pipsa

 

Instrumenty, których walutą kwotowania jest dolar amerykański (wymieniony na drugim miejscu, po walucie bazowej), nie wymagają przeliczania i dlatego ich „kurs wymiany na USD” wyniesie 1.

 

 

Przykład 1: Obliczmy wartość pipsa dla pozycji na GBP/USD na 7000 jednostek.

 

Para GBP/USD jest wyceniana z dokładnością do 4 miejsc po przecinku, więc liczbę jednostek mnożymy przez 0,0001.

 

7000 jednostek X 0,0001 = 0,7

 

W parze GBP/USD walutą kwotowania jest USD, więc przeliczenie nie jest wymagane.

 

0,7 X 1 = wartość pipsa równa 0,70 USD

 

 

Przykład 2: Obliczmy wartość pipsa dla pozycji na GBP/JPY na 7000 jednostek.

 

Para GBP/JPY jest wyceniana z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, więc liczbę jednostek mnożymy przez 0,01.

 

7000 jednostek X 0,01 = 70

 

Para GBP/JPY ma JPY jako walutę kwotowania, więc musimy przeliczyć tę kwotę na USD, walutę bazową Twojego rachunku eToro.

 

70 X 0,0093 (aktualny kurs wymiany JPY/USD, gdy piszemy te słowa) = wartość pipsa równa 0,65 USD.

 

 

Aby uzyskać informacje na temat sposobu obliczania liczby jednostek pozycji, kliknij tutaj.