Jak można obliczyć zysk lub stratę (P/L) dla każdej pozycji?

Aby obliczyć zysk lub stratę dla zamkniętej pozycji, należy skorzystać z poniższego wzoru:

  • Pozycja KUPNA: (kurs zamknięcia - kurs otwarcia) X liczba jednostek X kurs wymiany USD = zysk/strata
  • Pozycja SPRZEDAŻY: (kurs otwarcia - kurs zamknięcia) X liczba jednostek X kurs wymiany USD = zysk/strata

 

Aby obliczyć zysk lub stratę dla otwartej pozycji, należy skorzystać z poniższego wzoru:

  • Pozycja KUPNA: (kurs bieżący - kurs otwarcia) X liczba jednostek X kurs wymiany USD = zysk/strata
  • Pozycja SPRZEDAŻY: (kurs otwarcia - kurs bieżący) X liczba jednostek X kurs wymiany USD = zysk/strata

 

Instrumenty, które są przedmiotem obrotu w dolarach amerykańskich (takie jak pary walutowe USD, towary, kryptoaktywa i akcje będące przedmiotem obrotu na giełdach amerykańskich), nie wymagają przeliczenia, dlatego wartość kursu wymiany USD we wzorze wynosi 1.

Akcje na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych są sprzedawane w pensach, a nie w funtach. Aby obliczyć zysk lub stratę dla handlu akcjami w Londynie, użyj odpowiedniego wzoru powyżej i podziel wynik przez 100.

 

Aby uzyskać szczegółowe wyjaśnienie i przykłady kalkulacji zysków/strat, kliknij tutaj.

Aby uzyskać informacje na temat sposobu obliczania liczby jednostek pozycji, kliknij tutaj.