Co oznacza określenie „oczekiwanie na zamknięcie”?

Pozycję można zamknąć tylko wtedy, gdy rynek, na którym handlujesz, jest otwarty.

 

Jeśli klikniesz przycisk „Zamknij”, gdy rynek jest zamknięty (na przykład podczas weekendów lub innych przerw w działaniu), utworzysz zlecenie zamknięcia transakcji w momencie ponownego otwarcia rynku. W wierszu pozycji aż do momentu ponownego otwarcia rynku widoczna będzie informacja „Oczekiwanie na zamknięcie”. Pozycja zostanie zamknięta po pierwszym dostępnym kursie rynkowym.

 

Gdy pozycja ma status „Oczekiwanie na zamknięcie”, możesz kliknąć przycisk „Anuluj”, aby anulować zlecenie zamknięcia.

 

Jeśli przestaniesz kopiować użytkownika inwestującego na rynkach, które są w danym momencie zamknięte, spowoduje to utworzenie zleceń zamknięcia skopiowanych transakcji do zrealizowania w momencie ponownego otwarcia takich rynków. Cały rachunek kopiowanych pozycji pozostanie w trybie oczekiwania na zamknięcie, dopóki wszystkie kopiowane transakcje nie zostaną zamknięte. Środki przeznaczone na kopiowanie powrócą do dostępnego salda dopiero po zamknięciu wszystkich kopiowanych pozycji. Nie można anulować zamknięcia, gdy kopiowane pozycje mają status „Oczekiwanie na zamknięcie”.