Czy określono maksymalną wielkość transakcji?

W ramach naszych wysiłków na rzecz promowania odpowiedzialnego inwestowania wprowadziliśmy pewne ograniczenia dotyczące wielkości każdej inwestycji:

 

1) Każdy instrument posiada maksymalną dozwoloną liczbę jednostek na pozycję.

2) Każdy rachunek posiada maksymalną ekspozycję (zainwestowana kwota x dźwignia finansowa) dozwoloną dla poszczególnych zakresów dźwigni finansowej i instrumentów. Ma to na celu pomoc w ograniczeniu ryzyka związanego z inwestowaniem z dużą dźwignią finansową.

 

Jeśli spróbujesz zająć pozycję, której ekspozycja netto spowoduje przekroczenie łącznego limitu wartości otwartych pozycji określonego dla Twojego rachunku, otrzymasz następujący komunikat o błędzie: „Nie można zająć pozycji. Twój poziom ekspozycji dla wybranej dźwigni jest zbyt wysoki. Spróbuj użyć niższej dźwigni”. Możesz spróbować zająć pozycję z niższą kwotą inwestycji lub z niższą dźwignią finansową.