Dlaczego wysokości spreadów różnią się?

Na eToro stosujemy zmienne spready.

Spready mogą się różnić w zależności od instrumentów i warunków rynkowych. Instrumenty, które są zazwyczaj bardziej zmienne, są bardziej podatne na większe wahania spreadu niż inne, bardziej stabilne aktywa.

Oznacza to, że spread, który otrzymasz przy otwarciu i zamknięciu pozycji, nie jest w pełni przewidywalny. eToro zawsze dąży jednak do zapewnienia najlepszych możliwych stawek i współpracuje wyłącznie z renomowanymi dostawcami płynności.

Spready podane na naszej stronie poświęconej opłatom stanowią minimalne możliwe spready dla poszczególnych instrumentów i dlatego powinny być traktowane wyłącznie jako wskazówka.