Jaka jest minimalna wartość poziomu Stop Loss („Zatrzymaj straty”) dla kryptowalut?

Począwszy od 28 marca 2018 r., pozycje na kryptowalutach są otwierane bez ustawionego poziomu Stop Loss („Zatrzymaj straty”). Po otwarciu pozycji można samodzielnie ustawić poziom Stop Loss, uwzględniając kurs instrumentu bądź kwotową wartość pozycji.

 

W przypadku pozycji na kryptowalutach, które przynoszą zysk, minimalna kwota Stop Loss wynosi 10% początkowej zainwestowanej kwoty, odjęte od bieżącej wartości transakcji. Wzór wygląda w następujący sposób:

  • zysk - (kwota zainwestowana X 0,1) = minimalny poziom SL

 

W przypadku pozycji na kryptowalutach, które przynoszą stratę w wysokości do 10% zainwestowanej kwoty, minimalna kwota Stop Loss wynosi 10% początkowo zainwestowanej kwoty. Wzór wygląda w następujący sposób:

  • kwota zainwestowana X -0,1 = minimalny poziom SL

 

W przypadku pozycji na kryptowalutach, które przynoszą stratę powyżej 10% zainwestowanej kwoty, minimalny poziom Stop Loss to 1 pips poniżej bieżącego kursu rynkowego.