Jak mogę wysłać monety z mojego portfela eToro Wallet do innego portfela?

Aby wysłać monety do portfela zewnętrznego, wykonaj poniższe kroki:

  1. Zaloguj się na rachunek swojego portfela za pomocą urządzenia przenośnego.
  2. Na karcie „Saldo” wpisz kryptowalutę, którą chcesz wysłać.
  3. Wybierz opcję „Wyślij”. Na tej stronie wybierzesz kwotę do wysłania i wpiszesz adres publiczny odbiorcy. Wpisz adres publiczny lub wybierz ikonę aparatu, aby zeskanować kod QR odbiorcy w celu automatycznego wprowadzenia adresu publicznego.
  4. Sprawdź, czy adres został prawidłowo wpisany, a następnie wybierz opcję „Wyślij”.
  5. Na swój telefon komórkowy otrzymasz SMS z kodem weryfikacyjnym. Wpisz otrzymany kod i wybierz opcję „Zweryfikuj”.
  6. To wszystko! Wyświetlony zostanie ekran z potwierdzeniem otrzymania Twojego wniosku. Status wysłanego wniosku możesz sprawdzić na ekranie „Transakcje”.

Pamiętaj, że prawidłowość i ważność kluczy publicznych można sprawdzać online we właściwym eksploratorze łańcucha bloków przypisanym do wybranej monety.