Jak można się upewnić, że posiadany adres publiczny jest ważny i prawidłowy? (eToro Wallet)

Ważność i prawidłowość adresu można sprawdzić online. Aby sprawdzić, czy adres jest ważny i prawidłowy, wystarczy wyszukać właściwy adres publiczny w przeglądarce właściwego łańcucha bloków.

Właściwe skanery można znaleźć np. tutaj: https://etherscan.io/ (Ethereum), https://explorer.bitcoin.com/bch (BCH/BTC) lub tu: https://live.blockcypher.com/ (LTC i inne).