Na czym polegają zalety portfela eToro Wallet?

Portfel eToro Wallet oferowany jest przez firmę posiadającą reputację niezawodnej i bezpiecznej. W rezultacie można mieć pewność, że portfel prowadzony jest zgodnie z najlepszymi praktykami z zakresu bezpieczeństwa.

Portfel eToro Wallet zapewnia dotychczasowym klientom eToro łatwy dostęp do rynku kryptoaktywów za pomocą tych samych danych logowania, co w przypadku ich istniejącego rachunku inwestycyjnego.

Posiadacze kryptoaktywów zdeponowanych w portfelu eToro Wallet mogą skorzystać z funkcji wymiany, aby wymieniać obsługiwane monety na jeden z innych dostępnych w portfelu kryptoaktywów.

Należy pamiętać, że obecnie nie jest możliwe przesyłanie monet z portfela eToro Wallet na platformę inwestycyjną eToro.