Czy eToro wspiera hard forki?

W eToro rozumiemy znaczenie forków jako środka umożliwiającego zarządzanie siecią łańcucha bloków i ulepszanie jej. Stale monitorujemy rozwój protokołów i ciężko pracujemy, aby zyskać pewność, że środki naszych klientów będą w trakcie takich wydarzeń bezpieczne.

 

Jeśli hard fork w określonej sieci łańcucha bloków uzyska konsensus, wprowadzona zmiana pozostanie niezauważalna dla klientów eToro posiadających właściwe kryptoaktywa. Jeśli jednak nadchodzący hard fork będzie mógł podzielić określony łańcuch bloków, eToro wstrzyma transakcje do momentu ustabilizowania się wycen właściwych monet.

 

Podział łańcucha bloków w rezultacie hard forku prowadzi do spadku płynności, a często również skrajnej zmienności. W rezultacie wstrzymanie obrotu ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa środków klientów eToro. Po hard forku zespół eToro oceni bezpieczeństwo nowej monety oraz jej płynność, a ponadto sprawdzi protokół i oprogramowanie klienckie pod kątem luk bezpieczeństwa.

 

Gdy tylko pozwolą na to warunki i jeśli wartość nowej monety będzie stanowić istotną część wartości monety pierwotnej, zespół oceni, czy możliwe jest dodanie nowej monety do oferty eToro. Naszym priorytetem zawsze będzie dodanie nowej monety (o ile jej wartość będzie znacząca) do oferty, jednak w przypadku gdy nie będzie to możliwe, eToro zrekompensuje właścicielom wyrażoną w dolarach wartość nowej monety w najwcześniejszym możliwym terminie po otrzymaniu nowych kryptoaktywów. 

 

Stosujemy następujące kryteria wprowadzania do oferty kryptoaktywów po forku:

  1. Bezpieczeństwo: nie będziemy oferować monet, które mogą zagrozić bezpieczeństwu naszych użytkowników.
  2. Technologia: infrastruktura technologiczna nowej monety musi być zgodna z naszymi własnymi ograniczeniami technologicznymi.
  3. Płynność: warunkiem wprowadzenia nowej monety do oferty jest występowanie na jej rynku wystarczającej płynności.
  4. Zgodność: musimy upewnić się, że nowe kryptoaktywa są zgodne z ograniczeniami regulacyjnymi, którymi objęta jest firma eToro.

 

Bezpieczeństwo środków naszych klientów jest najważniejsze i zawsze jest głównym czynnikiem, który uwzględniamy w przeprowadzanej ocenie. Jeśli zdecydujemy, że jesteśmy w stanie bezpiecznie obsługiwać nowe kryptoaktywa, powiadomimy o tym naszych klientów.