Czy można zamknąć jedynie część zajętej pozycji?

Możesz częściowo zamknąć pozycję dopóki zarówno część zamykana, jak i pozostała otwarta część zlecenia spełniają wymagania dotyczące minimalnej kwoty transakcji.

                    

Aby częściowo zamknąć pozycję, wykonaj poniższe kroki:

  1. Zaloguj się na swój rachunek i kliknij opcję „Portfel”.
  2. Kliknij wiersz pozycji, którą chcesz zamknąć.
  3. W następnym oknie kliknij czerwony znak X, a następnie wybierz opcję „Zamknij część inwestycji” w podsumowaniu transakcji.
  4. Wybierz kwotę w USD lub liczbę jednostek, którą chcesz zamknąć.
  5. Kliknij opcję „Zamknij działania”.

 

Zlecenie zostanie zrealizowane podczas godzin rynkowych.

Po kliknięciu opcji „Zamknij działania” zamknięta zostanie tylko część pozycji odpowiadająca podanej kwocie lub liczbie jednostek, a reszta w Twoim portfelu pozostanie jako pozycja otwarta. Parametry zleceń stop loss („zatrzymaj straty”) i take profit („realizuj zysk”) dla pozostałej wartości pozycji zostaną automatycznie dopasowane do jej aktualnej wielkości.

 

Należy pamiętać, że zamknięta część pozycji pojawi się jako w historii portfela jako nowa transakcja.