Dlaczego moja transakcja została automatycznie zamknięta?

Transakcja może zostać zamknięta automatycznie po uruchomieniu ustawionego zlecenia Stop Loss lub Take Profit lub po wygaśnięciu kontraktu.

 

Stop Loss i Take Profit są narzędziami zarządzania ryzykiem, które dodają dodatkową warstwę ochrony do Twojej inwestycji. Są to regulowane zlecenia zamknięcia transakcji, gdy rynek porusza się o określoną kwotę przeciwko lub na korzyść Twojej pozycji, pomagając Ci w ten sposób zminimalizować straty lub zablokować zyski. 

 

Kilka instrumentów na eToro jest przedmiotem kontraktu, który wygasa co miesiąc, co dwa miesiące lub co kwartał. Wszelkie otwarte transakcje na jednym z tych rynków zostaną automatycznie zamknięte w dniu wygaśnięcia kontraktu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nasz artykuł Rolowanie kontraktu.

 

Gdy transakcja zostaje zamknięta z któregokolwiek z tych powodów, zainwestowana kwota - w tym wszelkie zyski lub straty (P/L) - zostaje przeniesiona do dostępnego salda na Twoim koncie eToro.


Użytkownik może zobaczyć wszystkie zamknięte transakcje w swoim Widoku historii i Wyciągu z rachunku.