Czym jest portfel?

Twój portfel przedstawia wszystkie Twoje inwestycje.

 

Widok domyślny przedstawia informacje o wszystkich rynkach, inwestorach oraz Smart Portfolios, w które w danym momencie inwestujesz:

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/44A822FC/10/Portfolio%20default%202.PNG

 

Widok domyślny pokazuje przegląd całego portfela, z indywidualnymi transakcjami podsumowanymi według rynków, inwestorów lub Smart Portfolios, w które aktualnie inwestujesz. Kliknij każdy z wierszy, aby zobaczyć podział na poszczególne transakcje:

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/44A822FC/11/Portfolio%20ETH.PNG

 

Kliknij ikonę zegara, aby zobaczyć historię zamkniętych transakcji oraz wcześniej kopiowanych inwestorów i Smart Portfolios:

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/44A822FC/9/History%202.PNG

 

Kliknij symbol dwóch przeciwstawnych strzałek, aby zobaczyć wszystkie zlecenia, które nie zostały jeszcze zrealizowane:

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/44A822FC/8/Orders%202.PNG

 

Kliknij ikonę filtra, aby wyświetlić informacje o tylko jednym typie bieżących inwestycji (kopiowani inwestorzy, Smart Portfolios, akcje, indeksy, surowce, waluty, fundusze ETF, kryptowaluty). 

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/44A822FC/4/Portfolio%20-%20Filter.PNG

 

Kliknij pokrętło ustawień, aby dostosować informacje wyświetlane w portfelu i zmienić kolejność kolumn (jednostki, średni kurs otwarcia, zainwestowana kwota, zysk / strata (w $ lub %), wartość, przycisk SPRZEDAJ, przycisk KUP, Copy Stop Loss (w $ lub %), kwota inwestycji netto, opłaty, dźwignia, bieżący kurs). 

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/44A822FC/5/Portfolio%20-%20Customise%20columns.PNG

 

Możesz również kliknąć ikonę listy, aby zobaczyć wszystkie swoje otwarte indywidualne, ręczne transakcje. 

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/44A822FC/6/Portfolio%20-%20Change%20view.PNG 

 

Kliknij w tym samym miejscu ikonę wykresu pierścieniowego, aby zobaczyć zaangażowanie i alokację w widoku wykresu. 

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/44A822FC/7/Portfolio%20-%20Chart%20view.PNG

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/44A822FC/13/exposure.PNG                    https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/44A822FC/14/allocation.PNG

 

Oto podsumowanie pozycji dolnego paska Twojego portfela:

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/44A822FC/12/acc%20view%20in%20profit.JPG

  • Dostępny: kwota dostępna jako saldo wolnych środków. Środki te można wykorzystać do otwierania nowych pozycji.

  • Łączna alokacja: środki zainwestowane w pozycje manualne, innych inwestorów lub Smart Portfolios.

  • Zysk: bieżąca suma zysków i strat ze wszystkich otwartych pozycji.

  • Kapitał: stan rachunku po hipotetycznym zamknięciu wszystkich otwartych pozycji, a tym samym zrealizowaniu bieżących zysków lub strat. W rezultacie jest to suma dostępnego salda, łącznej alokacji i zysku. Klikając kwotę kapitału, można wyświetlać jego wartość wyrażoną w innych walutach.