Czy eToro wypłaca dywidendy?

Tak, wypłacamy dywidendy.

 

Jeśli inwestujesz w akcje, fundusze ETF lub indeksy, od których wypłacana jest dywidenda, Twój rachunek może zostać uznany bądź obciążony na odpowiednią kwotę.

  • Jeśli zajmujesz pozycję KUPNA, kwota wypłaconej dywidendy zostanie doliczona do dostępnego salda Twojego rachunku.
  • Jeśli zajmujesz pozycję SPRZEDAŻY, kwota wypłaconej dywidendy zostanie potrącona od dostępnego salda Twojego rachunku.

 

Zobacz również: