Czym jest wyciąg z konta eToro?

Na wyciągu z konta zobaczysz pełny przegląd swojej działalności inwestycyjnej. Możesz tam sprawdzić wszystkie transakcje na swoim rachunku, takie jak otwarte i zamknięte pozycje, opłaty, dywidendy, wpłaty i wypłaty.

 

Masz możliwość wyświetlenia wyciągu w tym samym języku, który jest ustawiony na koncie eToro.

 

 

Dostęp do wyciągu z konta eToro

Jest dostępny zarówno w aplikacji mobilnej, jak i w internetowej wersji eToro. 

 

Dostęp do wyciągu z konta możesz uzyskać tutaj. Znajdziesz go również w Ustawieniach lub w swoim portfelu rzeczywistym.

 
  • W Ustawieniach:
  1. Kliknij Ustawienia 
  2. Następnie kliknij zakładkę Konto
  3. W sekcji Dokumenty kliknij opcję Wyświetl znajdującą się obok napisu Wyciąg z konta
 
  • W swoim portfelu rzeczywistym:
  1. Kliknij zakładkę Portfel
  2. Następnie kliknij ikonę zegara, aby wyświetlić Historię. Jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej eToro, stuknij u góry ekranu menu Portfel, aby przejść do widoku Historia.
  3. Z prawej strony stuknij
  4. Wybierz Wyciąg z konta

Generowanie wyciągu

Wybierz wstępnie ustawiony przedział czasowy lub Własny w celu wybrania preferowanego zakresu dat. Kliknij Utwórz, aby wygenerować raport.

 

 

Jak rozumieć wyciąg z konta eToro

Zawiera on 5 sekcji:

 

1. Podsumowanie informacji o koncie – ukazuje Twoje dane osobowe i łączne kwoty w wybranym przedziale czasowym.

2. Pozycje zamknięte – wszystkie ręcznie zamknięte transakcje, a także zamknięte kopiowane transakcje, w tym kody ISIN, rodzaje i nazwy instrumentów.

3. Aktywność na koncie – generuje listę wszystkich transakcji dokonanych na nim w wybranym przedziale czasowym (wpłat, wypłat, otwartych i zamkniętych pozycji, opłat itp.).

4. Dywidendy – wszystkie dywidendy zarobione w wybranym okresie.

5. Sprawozdanie finansowe – zawiera istotne informacje potrzebne do rozliczenia podatków i zestawienie opłat, prowizji oraz zysków/strat w wybranym przedziale czasowym.


Eksportowanie wyciągu z konta eToro

Można go zapisać jako plik PDF lub Excel, klikając odpowiednią ikonę.

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/4311580/5/PDF%20XLS.PNG