Jak obliczane są opłaty za rolowanie pozycji na ropie naftowej i gazie ziemnym?

eToro oferuje kontrakty na różnice kursowe (CFD) na ropę (OIL) i gaz ziemny (NATGAS) rozliczane po cenach spot, aby umożliwić Ci otwieranie pozycji niebędących przedmiotem kontraktów wygasających.

Cena spot kontraktu CFD określana jest na bazie dwóch kontraktów futures na surowiec bazowy z najbliższym terminem realizacji. Kontrakt futures o najbliższym terminie wygaśnięcia określany jest mianem „Front”. Kontrakt futures o terminie wygaśnięcia przypadającym jako pierwszy po najbliższym określany jest mianem „Next”. W momencie wygaśnięcia poprzedniego kontraktu zaczynamy oferować cenę przewidzianą w miesięcznym kontrakcie Front. W momencie wygaśnięcia kontraktu Front kontrakt Next staje się kolejnym kontraktem Front.

W okresie między takimi dwoma momentami wygaśnięcia cena stopniowo przesuwa się po krzywej od ceny Front do ceny Next, niezależnie od sił rynkowych. W celu skompensowania zysku lub straty powstałej w wyniku tej zmiany opłata za rolowanie przez noc (overnight) stosowana przez eToro w odniesieniu do ropy (OIL) i gazu ziemnego (NATGAS) zawiera korektę (dodatnią bądź ujemną) odzwierciedlającą jednodniowy ruch po takiej krzywej.

 

Na dzień 22 lutego 2019 r. opłaty za rolowanie przez noc (overnight) od nowych i otwartych pozycji na rynku kasowym (spot) energii (ropy naftowej i gazu ziemnego) obliczane są w następujący sposób*:

Dla pozycji KUPNA (długich):
- {[(2,5% * cena) / 365] + [1/liczba dni * (Next – Front)]} * liczba jednostek


Dla pozycji SPRZEDAŻY (krótkich):
- {[(2,5% * cena) / 365] - [1/liczba dni * (Next - Front)]} * liczba jednostek
 

Gdzie:

  • Roczna marża dzielona jest przez 365 w celu uwzględnienia marży dziennej

  • liczba dni – liczba dni pomiędzy datami wygaśnięcia kontraktów bieżącego (Front) i kolejnego (Next)

  • Next: cena ropy w kontrakcie kolejnym (Next)

  • Front: cena ropy w kontrakcie bieżącym (Front)

  • liczba jednostek: liczba jednostek, której dotyczy pozycja

 

*Powyższe wyjaśnienie odpowiada rosnącej krzywej kontraktów futures. Na krzywej spadkowej opłaty za KUPNO i SPRZEDAŻ są odwrócone.

Bardziej szczegółowe wyjaśnienie sposobu obliczania opłat na eToro można znaleźć w tym poście blogu. Pełną listę naszych opłat można znaleźć w naszej witrynie internetowej.