Jaka jest minimalna kwota transakcji?

Na dzień 5 grudnia 2021 r. wszystkich użytkowników obowiązują następujące minimalne wielkości pozycji:

Klasa aktywów

Minimalna wielkość pozycji

Akcje i fundusze ETF

10 USD

Kryptowaluty

10 USD

Waluty

1000 USD

Surowce

1000 USD

Indeksy

1000 USD

 

Należy pamiętać, że minimalna wielkość transakcji uwzględnia dźwignię*. Na przykład jeśli użytkownik eToro otworzy pozycję na ropie naftowej (surowiec), dla której minimalna wielkość wynosi 1000 USD, może zainwestować mniejszą kwotę, o ile po pomnożeniu przez wielkość dźwigni osiągnie ona minimum. W tym przykładzie użytkownik może zainwestować 100 USD, stosując dźwignię 10x, i nadal spełnić wymóg dotyczący minimalnej wielkości pozycji.

Stosowanie dźwigni finansowej może podlegać ograniczeniom zgodnie ze środkami Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Pamiętaj też, że minimalna kwota przeznaczona na kopiowanie innego inwestora wynosi 200 USD, a dla każdej skopiowanej pozycji minimalna kwota inwestycji wynosi 1 USD. Aby dowiedzieć się więcej o Copy Tradingu, kliknij tutaj.