Jak obliczane są opłaty za rolowanie pozycji na akcjach na kolejny dzień?

W przypadku nielewarowanych pozycji KUPNA na akcjach opłaty za rolowanie nie są naliczane.

W przypadku lewarowanych pozycji KUPNA bądź SPRZEDAŻY na akcjach dzienne opłaty obliczane są w zależności od wielkości pozycji (w jednostkach) w następujący sposób:

 

Pozycja KUPNA: roczna stopa procentowa równa 6,4% + 1-miesięczny LIBOR, od początkowej ceny KUPNA, podzielone przez 365

Pozycja SPRZEDAŻY: roczna stopa procentowa równa 2,9% + 1-miesięczny LIBOR, od początkowej ceny SPRZEDAŻY, podzielone przez 365

 

Dla przykładu wykonajmy obliczenia dla inwestycji w ZAKUP 10 jednostek akcji AAPL. Gdy piszemy te słowa, 1-miesięczny LIBOR wynosi 1,55%, a cena KUPNA akcji AAPL jest równa 174 USD.

(6,4% + 1,55%) / 365 * 174,00 USD = 0,03790 USD za jednostkę

x 10 jednostek = 0,38 USD dziennie za tę pozycję

 

Teraz przyjrzyjmy się przykładowi inwestycji w pozycję SPRZEDAŻY 10 jednostek akcji AAPL. Gdy piszemy te słowa, 1-miesięczny LIBOR wynosi 1,55%, a cena SPRZEDAŻY akcji AAPL jest równa 173,67 USD.

(2,9% + 1,55%) / 365 * 173,67 USD = 0,02117 USD za jednostkę

x 10 jednostek = 0,21 USD dziennie za tę pozycję

 

Kwota opłaty za rolowanie na następny dzień oraz wielkość pozycji w jednostkach podawane są w oknie „Otwórz pozycję” przed ostatecznym potwierdzeniem zamiaru zajęcia pozycji.

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat stopy LIBOR, kliknij tutaj.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obliczeń dotyczących jednostek, kliknij tutaj.