Jak oblicza się liczbę jednostek dla pojedynczej transakcji?

Aby obliczyć liczbę jednostek dla transakcji, skorzystaj z poniższego wzoru:

[Zainwestowana kwota] X [Dźwignia] / [Cena instrumentu w momencie otwarcia pozycji] / [Kurs wymiany USD] = Liczba jednostek

 


Uwagi

Liczba jednostek przy transakcjach KUPNA jest obliczana na podstawie ceny KUPNA. Liczba jednostek przy transakcjach SPRZEDAŻY jest obliczana na podstawie ceny SPRZEDAŻY.

Instrumenty, którymi obraca się w dolarach amerykańskich (takie jak pary walutowe z USD, towary, kryptowaluty i akcje notowane na giełdach amerykańskich) nie wymagają przewalutowania, w związku z czym wartość kursu USD we wzorze wynosi 1.

Akcje na brytyjskiej London Stock Exchange są notowane w pensach, a nie w funtach. Aby obliczyć liczbę jednostek dla transakcji na giełdzie londyńskiej, wynik otrzymany za pomocą powyższego wzoru należy pomnożyć przez 100.

 


Przykłady

Instrument notowany w dolarach amerykańskich:

  • Transakcja KUPNA złota przy kwocie inwestycji wynoszącej 1000 USD i z dźwignią x10 otwarta po cenie KUPNA wynoszącej 1700,00 USD = 5,71 jednostek


Instrument notowany w euro:

  • Transakcja SPRZEDAŻY VOW3.DE przy kwocie inwestycji wynoszącej 1000 USD i z dźwignią x2 otwarta po cenie SPRZEDAŻY wynoszącej 188,00 USD i przy kursie EUR do USD wynoszącym 1,17000 USD = 9,09 jednostek


Akcje spółki notowanej na brytyjskiej London Stock Exchange:

  • Transakcja KUPNA LLOY.L przy kwocie inwestycji wynoszącej 1000 USD i z dźwignią x2 otwarta po cenie KUPNA wynoszącej 45,00 USD i przy kursie GBP do USD wynoszącym 1,37000 X 100 pensów = 3 244,12 jednostek