Co to są zlecenia?

Platforma eToro umożliwia składanie dwóch typów zleceń: zleceń po cenie rynkowej oraz zleceń oczekujących.

Zlecenie po cenie rynkowej możesz złożyć zawsze, gdy rynek, w który chcesz zainwestować, jest zamknięty, co może mieć miejsce w trakcie weekendów lub innych przerw w działaniu rynków. Złożenie zlecenia po cenie rynkowej oznacza, że zlecenie zostanie wykonane po pierwszym kursie dostępnym w momencie otwarcia rynku.

Zlecenie oczekujące możesz złożyć w dowolnym momencie — zostanie ono przekształcone w otwartą pozycję, gdy kurs rynkowy osiągnie poziom wybrany w oknie „Otwórz zlecenie”. W zależności od sytuacji rynkowej i dynamiki zmian kursu może ono zostać wykonane po kursie nieco różniącym się od podanego. Dozwolony zakres odchyleń różni się w zależności od instrumentu. Pełną listę dopuszczalnych zakresów odchyleń w zależności od instrumentu możesz wyświetlić, klikając to łącze.

 

W swoim portfelu kliknij symbol dwóch przeciwstawnych strzałek, aby zobaczyć wszystkie zlecenia, które nie zostały jeszcze zrealizowane:https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/44A822FC/8/Orders%202.PNG

Jeśli zdecydujesz się anulować zlecenie, kliknij czerwony znak  X po prawej stronie. Po anulowaniu, środki przeznaczone na to zlecenie zostaną zwolnione i ulokowane na Twoim rachunku, i staną się ponownie dostępne do dalszego inwestowania.