Czym jest potwierdzenie adresu?

Aby zweryfikować swój rachunek, dostarcz nam osobny dokument (inny niż dowód tożsamości) potwierdzający aktualny adres zamieszkania.

 

Dokument ten musi być wydany na nazwisko posiadacza rachunku eToro i opatrzony datą przypadającą w ciągu ostatnich 3 miesięcy (z wyjątkiem aktualnych dokumentów identyfikacyjnych wydanych przez władze publiczne, takich jak prawo jazdy), a ponadto musi zawierać następujące informacje:

 

a. Twoje imię i nazwisko

b. Twój aktualny adres zamieszkania

c. Datę wydania

d. Organ wydający

e. Odniesienie do organu wydającego (logo, dane kontaktowe, witryna internetowa itp.)

 

Akceptujemy wszelkie faktury i dokumenty wystawiane przez banki, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, administrację rządową lub samorządową, a także sądy. Jeśli Twój rachunek lub dokument jest dostępny online, możesz przesłać go nam w postaci pliku PDF lub zrzutu ekranu.

 

Jako potwierdzenie adresu można przedstawić jeden z poniższych dokumentów:

  • Rachunek za energię elektryczną, wodę, gaz, telefon lub Internet
  • Prawo jazdy / pozwolenie na zamieszkanie / dowód osobisty (w tym stanowy)
  • Wyciąg bankowy / wyciąg z karty kredytowej
  • Rachunek za podatek od nieruchomości lub inny rachunek z urzędu gminy / list w sprawie podatku od władz
  • Wyciąg sporządzony przez zakład ubezpieczeń społecznych
  • Oficjalna umowa wynajmu nieruchomości – wydana przez organy rządowe

 

Co nie zostanie zaakceptowane?

  • Dokumenty związane z emeryturą lub ubezpieczeniem
  • Pokwitowania
  • Faktury za zakup towarów lub usług
  • Rachunki wypisane odręcznie

 

Dokumenty mogą zostać przesłane w języku lokalnym — można je załadować tutaj.