Dlaczego muszę wpłacić środki, aby otworzyć pozycję?

Aby otworzyć nową pozycję kupna lub sprzedaży, trzeba posiadać na rachunku wolne środki.

Inwestowanie w kontrakty CFD opiera się na strategii i nastrojach:

  • inwestor, który sądzi, że cena określonego instrumentu będzie rosnąć, otworzy pozycję KUPNA;
  • inwestor, który sądzi, że cena określonego instrumentu będzie spadać, otworzy pozycję SPRZEDAŻY.

Zamknięcie pozycji powoduje powrót zainwestowanych środków, powiększonych o zyski i pomniejszonych o straty, na rachunek inwestora.

Należy pamiętać, że każda pozycja KUPNA lub SPRZEDAŻY jest osobną transakcją. Innymi słowy, otwarcie pozycji SPRZEDAŻY instrumentu, w który już zainwestowano, nie spowoduje zamknięcia otwartej pozycji KUPNA. Każda pozycja to osobna inwestycja.

Aby uzyskać pomoc dotyczącą zamykania pozycji, kliknij tutaj.