Co to jest zlecenie Copy Stop Loss („zatrzymaj straty z kopiowania”)?

Zlecenie Copy Stop Loss („zatrzymaj straty z kopiowania”) to rozwiązanie, które umożliwia użytkownikom efektywne zarządzanie kopiowanymi inwestycjami dzięki zarządzaniu ryzykiem każdego z kopiowanych inwestorów w zależności od analizowanych w czasie rzeczywistym zysków i strat. Zasadniczo jest to zautomatyzowany system kontroli, który pozwala użytkownikowi na określanie wyrażonego w dolarach limitu dla wszystkich inwestycji danego kopiowanego inwestora. Poziom CSL odzwierciedla poziom wartości kopiowanej inwestycji, który musi zostać osiągnięty, aby nastąpiło automatyczne zakończenie kopiowania wszystkich pozycji inwestora, a NIE kwotę, którą inwestor jest gotów stracić.

 

Przykład:

Inwestor A jest kopiowany przez Inwestora B, który zaangażował 100 USD i ustawił poziom CSL na 60 USD, co oznacza, że przed uruchomieniem zlecenia CSL Inwestor B nie chce na kopiowanej inwestycji stracić więcej niż 40 USD. Inwestor A posiada dwie pozycje: na jednej zarobił 10 USD, a na drugiej właśnie stracił 50 USD. W tym momencie zlecenie uruchamiane jest zlecenie CSL i zamykane są obydwie pozycje — zarówno ta przynosząca stratę, jak i ta generująca zysk, a kopiowanie inwestora zostaje zakończone.

 

Domyślny poziom CSL to 60%* inwestycji w kopiowanego inwestora, a zatem po utracie 40% zainwestowanej kwoty kopiowanie zakończy się. Dzięki stosowaniu domyślnego poziomu zlecenia CSL dbamy o ograniczenie narażenia użytkowników na ryzyko, co sprawia, że mogą bezpiecznie inwestować, wiedząc, że znacząca część inwestycji na pewno się zwróci. Poziomy CSL można edytować zarówno bezpośrednio po rozpoczęciu kopiowania określonego inwestora, jak i w dowolnym późniejszym momencie — trzeba jednak pamiętać, że po każdej zmianie poziomu CSL nowa wartość będzie odzwierciedlać odsetek wartości kopiowanej inwestycji w momencie edycji, a nie odsetek pierwotnie przydzielonej kwoty.

*Domyślna wartość zlecenia Copy Stop Loss dla Smart Portfolio wynosi 5% zainwestowanej kwoty. Oznacza to, że jeśli wartość Smart Portfolio spadnie poniżej 5% – innymi słowy, jeśli stracisz 95% zainwestowanej kwoty – Smart Portfolio zostanie zamknięte.

 

Przeczytaj więcej o tej funkcji tutaj.