Co to jest pips?

Nazwa pips pochodzi od angielskiego skrótu określenia „percentage in point”. Pips jest jednostką miary zmiany kursu. Używamy pipsów do pomiaru zmiany kursu jednej waluty w stosunku do drugiej.

 

Jeden pips to najmniejsza dopuszczalna zmiana kursu danego walutowego, co oznacza, że dotyczy on ostatniej cyfry znaczącej takiego kursu.

 

Np. jeżeli kurs EUR/USD zmieni się z 1,1190 na 1,1191, będzie to zmiana kursu walutowego o 1 pips.

 

Aby uzyskać informacje na temat sposobu obliczania wartości jednego pipsa, kliknij tutaj.