Czym są Smart Portfolios?

Smart Portfolios (dawniej znane jako CopyPortfolios) to wyselekcjonowane grupy, które pozwalają klientom eToro na natychmiastową dywersyfikację swoich aktywów poprzez inwestowanie w szereg aktywów i traderów za pomocą jednego kliknięcia.

 

Odkryj nasze Smart Portfolios tutaj.

 

To tematyczne podejście do inwestowania ma na celu pomóc inwestorom wykorzystać możliwości rynkowe i skupić się na strategiach, na których najbardziej im zależy, oszczędzając przy tym czas. 

 

Istnieją trzy rodzaje Smart Portfolio:

  • Portfele Najlepszych Traderów, które składają się z inwestorów osiągających najlepsze wyniki na eToro, zgodnie z predefiniowanymi strategiami.
  • Portfele Rynków Tematycznych, które łączą ze sobą wybrane aktywa według wcześniej zdefiniowanych tematów. Mogą one być oparte na technologii, kryptowalutach, tradycyjnych branżach lub określonych rynkach regionalnych.
  • Portfele Partnerskie, które zostały stworzone przez naszych zróżnicowanych partnerów inwestycyjnych i wykorzystują ich mocne strony organizacyjne. Partnerzy ci są ekspertami w wielu dziedzinach, w tym w zakresie strategii inwestycyjnych opartych na sztucznej inteligencji, specjalizacji w dziedzinie kryptowalut, zaawansowanej analizy nastrojów i wielu innych.
 

Każdy typ Smart Portfolio przyjmuje szeroki zakres podejść: w zależności od regionu, branży, rodzaju aktywów, strategii inwestycyjnej. Bez względu na Twoje preferencje, powinieneś znaleźć Smart Portfolio, które łączy się z Twoim stylem. 

 

Smart Portfolios są okresowo równoważone, aby jak najlepiej wykorzystać tematyczną strategię handlową, na której się opierają.

 

Należy zauważyć, że każda osoba lub składnik aktywów włączony do Smart Portfolio jest liczony jako pojedyncza inwestycja. Każda inwestycja zostanie otwarta dla Ciebie z taką samą proporcjonalną kwotą stanowiącą procent przydzielonych Ci środków – tak samo jak kopiowanie innego inwestora. 

FAQ

 

Jaka jest minimalna kwota wymagana do zainwestowania w Smart Portfolio?

Minimalna kwota wymagana do zainwestowania w Portfel Rynku Tematycznego lub Portfel Partnerski wynosi 500$. W przypadku Portfeli Najlepszych Traderów, minimalna wymagana kwota wynosi 5000$. Portfele te działają jak wielu inwestorów, z których każdy pracuje dla Ciebie w tym samym czasie. W związku z tym, istnieje wiele pozycji bazowych, które są otwierane w Twoim imieniu. Znacząca inwestycja zapewnia wystarczającą ilość środków na otwarcie wszystkich pozycji.

 

Czy mogę usunąć fundusze ze Smart Portfolio?

Nie jest możliwe usunięcie części inwestycji. Możesz całkowicie zamknąć Smart Portfolio, aby przywrócić środki do dostępnego salda. Prosimy pamiętać, że kryptoaktywa przechowywane w Inteligentnym Portfelu nie mogą być przeniesione do portfela kryptograficznego eToro Money.

 

Czy mogę zamknąć poszczególne pozycje w Smart Portfolio?

Nie jest możliwe zamknięcie pojedynczych pozycji w Smart Portfolio. Możesz całkowicie zamknąć Smart Portfolio, aby przywrócić środki do dostępnego salda.

 

Jak mogę zrealizować swoje zyski?

Zysk/strata jest zmienia się na bieżąco i jest odzwierciedlona w Twoim portfelu inwestycyjnym. Możesz zrealizować swoje zyski zamykając Smart Portfolio. Środki te trafią na Twoje dostępne saldo.

 

Co oznacza ponowne równoważenie Smart Portfolio?

Mechanizm równoważenia okresowo zamyka i otwiera pozycje, aby utrzymać stosunek alokacji aktywów i utrzymać strategię Smart Portfolio.

 

Jakie czynniki bierzecie pod uwagę przy ponownym równoważeniu Smart Portfolio?

Z czasem wartość poszczególnych ETF-ów w zdywersyfikowanym portfelu rośnie i spada, oddalając się od ich docelowych wartości wagowych. Na przykład w długim terminie akcje rosną szybciej niż ETF-y, więc część portfela oparta na akcjach może wzrosnąć (lub spaść) w stosunku do części portfela opartej na ETF-ach. 

 

Kiedy mój Smart Portfolio jest ponownie równoważony?

Okresy równoważenia są inne dla każdego Smart Portfolio. Odwiedź indywidualne strony Smart Portfolio na eToro, aby dowiedzieć się, jaka jest częstotliwość równoważenia Twojego Smart Portfolio.

 

Czy pobierane są opłaty za zamknięcie Smart Portfolio?

W przeciwieństwie do tradycyjnego brokera inwestycyjnego, nie ma żadnych opłat za zarządzanie związanych z inwestowaniem lub zamykaniem Smart Portfelios. Jednakże bazowe transakcje finansowe zainicjowane przez Smart Portfolio obciążone są spreadami eToro. Odwiedź tę stronę, aby zobaczyć nasze ceny.

 

Czy Smart Portfolio jest inwestycją długo- czy krótkoterminową?

Smart Portfolio jest tworzone z myślą o długoterminowej strategii, więc można je uznać za odpowiednie dla inwestorów, którzy chcą bardziej pasywnego podejścia. 


Aby uzyskać więcej informacji o Smart Portfolios, kliknij tutaj.