Zlecenie Trailing Stop Loss („Strata stop – kroczące”)

Zlecenie Trailing Stop Loss („Strata stop – kroczące”) to ekscytująca funkcja, którą wprowadziliśmy w odpowiedzi na opinie przekazywane przez naszą społeczność inwestorów.

 

W ramach zlecenia Trailing Stop Loss poziom Stop Loss ustalany jest w wyrażonej w pipsach, stałej odległości od kursu rynkowego — powyżej bądź poniżej niego, w zależności od tego, czy chodzi o pozycję SPRZEDAŻY, czy pozycję KUPNA. Dopóki kurs rynkowy zmienia się zgodnie z przewidywaniami inwestora, poziom Stop Loss zmienia się wraz z nim, utrzymując stałą odległość od bieżącego kursu rynkowego.

 

Jeśli na przykład ustalisz poziom TSL dla pozycji KUPNA, będzie on rosnąć wraz z kursem rynkowym po 1 pipsie naraz. Właśnie dlatego taki Stop Loss określa się mianem „kroczącego” (ang. „trailing”) — gdy kurs instrumentu rośnie, Stop Loss rośnie razem z nim. Jeśli jednak kurs rynkowy zacznie zmieniać się w kierunku przeciwnym do przewidywanego, tj. jeśli kurs zacznie spadać, poziom Stop Loss nie zmieni się, a po dotarciu kursu do poziomu Stop Loss nastąpi zamknięcie pozycji.

 

Ustalenie poziomu Trailing Stop Loss jest możliwe zarówno bezpośrednio po otwarciu pozycji, jak i w dowolnym późniejszym momencie. Wystarczy tylko kliknąć opcję „Stop Loss” w oknie „Otwórz pozycję”, aby pojawiła się pod nią opcja TSL. Po każdej manualnej zmianie poziomu Stop Loss przy ustalonym poziomie TSL mierzona w pipsach odległość między poziomem Stop Loss a bieżącym kursem rynkowym zostanie odpowiednio zaktualizowana.

 

W przypadku pozycji „Kup” poziom Twojego zlecenia TSL będzie rosnąć wraz z ceną, co 1 pips, a w przypadku pozycji „Sprzedaj” poziom zlecenia TSL będzie spadać w miarę zmniejszania się ceny, co 1 pips. Ważne jest, aby pamiętać, że poziom Stop Loss nie zmieni się, jeśli kurs rynkowy zacznie zmieniać się w kierunku przeciwnym do oczekiwanego przez inwestora.

 

Jeśli w dowolnym momencie zdecydujesz się aktywować lub zdezaktywować poziom TSL dla otwartej pozycji, po prostu kliknij niebieską ikonę ustawień przy prawym końcu wiersza pozycji w portfelu, aby wyświetlić okno jej edycji.