Dlaczego ryzyko w przypadku akcji oferowanych w czasie rzeczywistym jest wyższe niż na rynku walutowym?

Jest to związane z codziennymi, znacznymi zmianami cen. Kolejnym bardziej zauważalnym czynnikiem w przypadku obrotu akcjami są luki cenowe.

Luki te występują po publikacji komunikatów i mogą natychmiast aktywować zlecenia „Stop Loss” („Strata stop”) oraz „Take Profit” („Realizuj zysk”).