Gdzie mogę znaleźć identyfikator zajętej pozycji?

Czym jest identyfikator pozycji?

 

Identyfikator pozycji to 9- lub 10-cyfrowa liczba przypisana do każdej pozycji w celu identyfikacji.

 

Gdzie można znaleźć identyfikatory swoich otwartych pozycji?

 

Na platformie eToro identyfikator otwartej pozycji można znaleźć, klikając niebieskie pokrętło ustawień — pierwszy element po prawej stronie przy opisie otwartej transakcji w sekcji „Portfel”.

 

C:\Users\moranzv\Desktop\new etoro.PNG
 

Spowoduje to aktywację wyskakującego okna „Edytuj transakcję” — w jego dolnej części można znaleźć identyfikator pozycji:

 

C:\Users\moranzv\Desktop\new etoro 2.PNG
 
Jeśli korzystasz z aplikacji dla systemu iOS lub Android na telefonie komórkowym, otwórz sekcję „Portfel” i kliknij wybrany instrument. Możliwe będzie wówczas przeglądanie wszystkich aktualnie otwartych pozycji związanych z tym instrumentem. Kliknij właściwą pozycję, aby przejść do ekranu „Edytuj pozycję”. W dolnej części okna „Edytuj pozycję” znajdziesz szukaną pozycję:
 
C:\Users\moranzv\Desktop\IMG_8030.jpg          
 

Gdzie można znaleźć identyfikatory swoich zamkniętych pozycji?

Identyfikatory zamkniętych pozycji można znaleźć, klikając właściwą transakcję w sekcji „Historia” swojego portfela, a także na wyciągu z rachunku.