Jak wygląda ryzyko w przypadku akcji notowanych w czasie rzeczywistym?

Kursy akcji mogą znacząco się wahać w trakcie jednego dnia. Zwykle zmiany kursów nie są zbyt duże, jednak w niektóre dni, takie jak terminy publikacji sprawozdań finansowych lub istotnych wydarzeń związanych z określonymi instrumentami, wahania takie mogą przekraczać 10%.

Należy pamiętać, że korzystanie z dźwigni wiąże się z wyższym poziomem ryzyka, ponieważ dźwignia zwiększa zarówno zyski, jak i straty.