Co to jest zlecenie Stop Loss („Strata stop”)?

Zlecenie Stop Loss (SL) to narzędzie z zakresu zarządzania ryzykiem, którego celem jest zwiększenie ochrony dokonanej inwestycji.

 

Jest to instrukcja zamknięcia pozycji po określonym kursie, jeśli kurs ten ma tendencję przeciwną do zakładanej przez klienta, co ma zapobiec dodatkowym stratom. Po osiągnięciu wyznaczonego kursu i utracie określonej kwoty zlecenie Stop Loss (SL) zostanie aktywowane i nastąpi automatyczne zamknięcie pozycji.

 

Zlecenie SL jest obowiązkowe dla każdej pozycji, z wyjątkiem nielewarowanych pozycji długich (KUPNA).

 

Poziom zlecenia SL można ustawić jako określony kurs rynkowy lub określoną wartość pieniężną zlecenia. Domyślna wartość zlecenia Stop Loss dla większości transakcji wynosi 50% kwoty pozycji. Innymi słowy, jeśli wartość Twojej pozycji spadnie do 50% zainwestowanej kwoty, uruchomi się zlecenie Stop Loss i pozycja zostanie automatycznie zamknięta.

 

Parametry zlecenia SL można ustawić w dowolnym momencie, gdy transakcja jest otwarta.

 

W normalnych warunkach rynkowych trudno jest zagwarantować pełną skuteczność zlecenia Stop Loss. Gdy rynek jest bardzo niestabilny, ustawiony wcześniej poziom kursu Stop Loss może nie wystąpić na rynku. W takim przypadku zlecenie Stop Loss zostanie uruchomione po kolejnym dostępnym kursie. W rezultacie strata może być większa, niż było to początkowo zakładane. W takich przypadkach nie wypłacamy rekompensat, ponieważ nie mamy wpływu na warunki ani wydarzenia rynkowe.

 

Maksymalny poziom Stop Loss dozwolony podczas otwierania pozycji wynosi 50% kwoty pozycji (z wyjątkiem pozycji KUPNA bez dźwigni finansowej). Limit ten pozwala na ograniczenie dopuszczalnego ryzyka dla kapitału inwestora w przypadku gwałtownych zmian rynkowych. Możliwe jest zwiększenie poziomu Stop Loss powyżej tego limitu po otwarciu transakcji. Skutkiem takiego działania będzie dodatkowe obciążenie dostępnego salda w ramach funkcji Depozytu minimalnego, zapewniającej dodatkowe zabezpieczenie otwartej pozycji.

 

Zobacz również: