Co odzwierciedla kapitał?

Kapitał odzwierciedla stan rachunku po hipotetycznym zamknięciu wszystkich otwartych pozycji, a tym samym zrealizowaniu bieżących zysków lub strat.

W rezultacie jest to suma dostępnego salda (środków dostępnych na otwarcie nowych transakcji), zainwestowanych środków (środków zainwestowanych w danym momencie w transakcje manualne, innych inwestorów lub Smart Portfolios, a także zlecenia oczekujące) i zysku (aktualnej sumy zysków i strat ze wszystkich otwartych pozycji).

Klikając kwotę kapitału, można wyświetlać jego wartość wyrażoną w innych walutach.

 

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/121B1FF/2/acc%20view%20in%20profit.JPG