Co to są kontrakty CFD (kontrakty na różnice kursowe)?

CFD oznacza Contract for Difference — kontrakt na różnicę (kursową). Kontrakt CFD jest metodą umożliwiającą inwestowanie krótko- i długoterminowe w aktywa poprzez zawarcie umowy pomiędzy inwestorem a brokerem, zamiast nabywania instrumentu bazowego bezpośrednio. Inwestor i broker uzgadniają między sobą, że warunki rynkowe zostaną odzwierciedlone, a różnica rozliczona pomiędzy nimi w momencie zamknięcia pozycji. 

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

 

Zobacz również: