Czym są opłaty overnight?

Opłata za rolowanie na następny dzień, zwana również opłatą overnight, jest płatnością, która obowiązuje w przypadku utrzymywania pozycji przez noc.

Pozycje CFD, które pozostają otwarte przez noc, podlegają niewielkiej opłacie, proporcjonalnej do wartości pozycji. Opłaty te odzwierciedlają siły popytu i podaży działające na rynkach finansowych, w tym pokrywają koszty związane z pozycją użytkownika.

Opłaty różnią się w zależności od kierunku pozycji (KUPNO lub SPRZEDAŻ). W niektórych przypadkach można uzyskać zwrot pieniędzy: zwrot z tytułu rolowania pozycji na następny dzień.

Z wyjątkiem kryptoaktywów opłaty/zwroty za rolowanie na następny dzień/overnight nie są pobierane/zapisywane na rachunkach w soboty i niedziele. Opłaty/zwroty za te dni są naliczane w ciągu jednego z dni powszednich w wysokości równej trzykrotności zwykłej płatności – jest to zwrot/opłata z tytułu rolowania przez weekend.

Opłaty/zwroty z tytułu rolowania przez weekend w przypadku walut i większości surowców naliczane są w środy. W przypadku akcji notowanych w Arabii Saudyjskiej opłaty/zwroty z tytułu rolowania przez weekend naliczane są w czwartki. Opłata/zwrot za rolowanie przez weekend w przypadku pozycji na pozostałych akcjach, indeksach, funduszach ETF, ropie naftowej i gazie ziemnym jest pobierana w piątki.

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu obliczania tych opłat, kliknij tutaj.

 

Pytania i odpowiedzi:

 

1. Kiedy opłaty z tytułu rolowania na następny dzień będą pobierane z rachunku?

Opłaty overnight pobierane są o godzinie 17:00 czasu nowojorskiego. Opłaty te naliczane są dla wszystkich otwartych w tym momencie pozycji.

 

2. W jaki sposób można sprawdzić wysokość opłat overnight, które zostaną pobrane?

W przypadku ręcznego otwarcia pozycji dokładna kwota opłaty zostanie wyświetlona w dolnej części okna potwierdzenia otwieranego przed zawarciem transakcji. Kompletna lista pobieranych przez nas opłat dostępna jest na stronie opłat naszej witryny internetowej.

 

 

3. Czy w przypadku akcji, kryptoaktywów i funduszy ETF pobierane są opłaty za rolowanie na następny dzień?

Opłaty overnight pobieramy jedynie w przypadku pozycji na kontraktach CFD. Obecnie nie pobieramy opłat z tytułu rolowania na następny dzień w przypadku nielewarowanych pozycji KUPNA akcji, ETF.

 

4. Jak mogę sprawdzić faktyczną wysokość poniesionej opłaty lub otrzymanego zwrotu?

Opłaty i zwroty będą widoczne na wyciągu z rachunku, na stronie historii portfela oraz na ekranie podsumowania transakcji.

 

5. Czy eToro pobiera opłaty z tytułu rolowania na następny dzień z salda pozycji, czy z salda rachunku?

W przypadku inwestorów składających zlecenia ręcznie opłatę z tytułu rolowania na następny dzień pobieramy z salda rachunku. W przypadku pozycji kopiowanych opłatę pobieramy z dostępnego salda kopiowanej inwestycji.

 

6. Co się stanie, jeśli nie będę mieć wystarczającej ilości środków na rachunku?

W przypadku braku wystarczających środków po naliczeniu opłaty na rachunku wystąpi saldo ujemne.

 

7. Czy opłaty overnight mogą ulegać zmianom?

Tak. W miarę zmian warunków rynkowych będziemy oceniać konieczność wprowadzenia zmian pobieranych opłat. Pełny, aktualny cennik naszych opłat można sprawdzić na stronie opłat.