Co to jest zlecenie oczekujące?

Zlecenie oczekujące (lub zlecenie z limitem) to złożone w systemie zlecenie, którego celem jest zajęcie pozycji po osiągnięciu określonego przez użytkownika kursu docelowego.

Zlecenie zostanie zrealizowane, jeśli aktualny kurs rynkowy instrumentu osiągnie wybrany kurs docelowy, a także jeśli możliwa będzie realizacja zlecenia po takim kursie, w zależności od wahań kursu i poziomu jego zmienności.

Zlecenie tego typu pozostanie otwarte do czasu jego realizacji lub do momentu podjęcia decyzji o jego zamknięciu przez inwestora.

 

Aby otworzyć zlecenie, należy wybrać instrument i uaktywnić okno „Inwestuj”.

 

Kiedy rynek, na którym chcesz zainwestować jest otwarty, domyślną opcją jest otwarcie pozycji a nie zlecenia.

Jeśli chcesz otworzyć zlecenie oczekujące i wybrać kurs, z jakim będzie ono realizowane, kliknij „INWESTUJ”, a następnie wybierz „Zlecenie” z rozwijanego menu:

 

Kiedy rynek na którym chcesz działać jest zamknięty, co może mieć miejsce w trakcie weekendów lub innych przerw w działaniu rynków, domyślną opcją jest złożenie zlecenia po cenie rynkowej. Złożenie zlecenia po cenie rynkowej oznacza, że zlecenie zostanie wykonane po pierwszym kursie dostępnym w momencie otwarcia rynku.

Jeśli chcesz otworzyć zlecenie oczekujące i wybrać kurs, z jakim będzie ono realizowane, kliknij „KURS”:

 

Pojawią się wówczas opcje, które należy wybrać:

  • Określenie, czy zlecenie ma być realizowane jako pozycja krótka (SPRZEDAŻ) czy pozycja długa (KUPNO).
  • Kurs, z jakim zlecenie ma być realizowane. Należy pamiętać, że przy wahaniach na rynku, zlecenie oczekujące może zostać zrealizowane na poziomie zbliżonym do kursu docelowego. Zlecenia nie są gwarantowane: w okresach ekstremalnej zmienności, zakres rynkowy może zostać przekroczony i zlecenie nie zostanie zrealizowane. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj lub zajrzyj do Regulaminu w rozdziale 1.18.
  • Kwota w USD (lub jednostkach), którą chcesz zainwestować w pozycję.
  • Twoje preferowane poziomy zatrzymania straty Stop Loss, dźwigni i realizacji zysku Take Profit.

Po kliknięciu „Złóż zlecenie” alokowana kwota nie będzie dostępna do dalszego inwestowania, ponieważ kwota zlecenia będzie traktowana jako „zarezerwowany” kapitał, chyba że użytkownik anuluje zlecenie.

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat zleceń, kliknij tutaj.