Zlecenie po cenie rynkowej

Zlecenie po cenie rynkowej oznacza, że zlecenie zostanie wykonane po pierwszym kursie dostępnym w momencie otwarcia rynku.

Zlecenia można składać w dowolnym momencie, gdy rynek jest zamknięty — zarówno na akcje, jak i na waluty, surowce czy indeksy.

Oznacza to również, że obecnie możliwe jest kopiowanie inwestorów przez weekend, a w przypadku podjęcia decyzji o skopiowaniu otwartych pozycji, wszystkie otwarte pozycje zostaną skopiowane w momencie otwarcia rynku.

 

Trzeba również zauważyć, że w rezultacie tej zmiany kwota przypisana do zlecenia nie będzie dostępna do finansowania inwestycji, ponieważ kwota zlecenia będzie traktowana jako kapitał „zarezerwowany” do momentu ewentualnego anulowania zlecenia.