Czy istnieje możliwość „sprzedaży krótkiej” akcji?

Tak, można zajmować zarówno pozycje długie (KUP), jak i krótkie (SPRZEDAJ) na wszystkich akcjach.