Jakie wynagrodzenie otrzymują uczestnicy programu Popular Investor?

Uczestnicy programu „Popular Investor” otrzymują wynagrodzenie właściwe dla swojej kategorii do 10. dnia każdego miesiąca.

Płatności dla wszystkich uczestników programu Popular Investor są wysyłane na ich rachunek eToro i automatycznie wypłacane za pomocą wybranej przez nich metody.

Uczestnicy programu „Popular Investor” otrzymują wynagrodzenie zależne od wartości zarządzanych aktywów (AUM), jednak naruszenie jakichkolwiek wytycznych programu „Popular Investor” lub niespełnienie wymagań powoduje anulowanie płatności. Do tego rodzaju naruszeń można zaliczyć nieprzestrzeganie ograniczeń dotyczących dźwigni lub współczynnika ryzyka, niespełnienie wymogów dotyczących kapitału własnego, nieokazywanie szacunku innym inwestorom bądź nadużywanie kanału informacyjnego.