Czy można poznać dane swoich inwestorów?

Przepisy dotyczące prywatności nie dają nam uprawnień do ujawnienia takich informacji.