Czy można kupić akcje, kiedy rynek jest zamknięty?

Gdy rynki są zamknięte, można złożyć zlecenie po cenie rynkowej, czyli zlecenie umożliwiające użytkownikom otwieranie pozycji w momencie otwarcia rynku po pierwszym dostępnym kursie.

Można również otwierać typowe zlecenia z limitem ceny.

Zlecenia po cenie rynkowej będą również wyświetlane w zakładce zamówień na stronie portfela.