Objaśnienie cen kryptoaktywów eToro

Celem tej strony jest wyjaśnienie i ujawnienie informacji o tym, jak i skąd pochodzą ceny kryptowalut na eToro.

Ceny kryptowalut są na ogół oparte na zleceniach składanych na giełdzie kryptowalut prowadzonej przez eToro X Limited (eToroX). eToroX jest jednostką stowarzyszoną eToro, posiadającą licencję DLT przyznaną przez Gibraltarską Komisję Usług Finansowych. eToroX prowadzi księgę zleceń na swojej giełdzie kryptowalut, która jest elektroniczną listą zleceń kupna i sprzedaży kryptowalut uporządkowanych według poziomu cen.  W księgach zleceń podawana jest liczba aktywów będących przedmiotem ofert kupna lub sprzedaży w każdym punkcie cenowym, czyli głębokość rynku.

Obecnie większość notowań na eToroX jest dostarczana przez podmiot z Grupy eToro, działający jako market maker na giełdzie eToroX, korzystający z różnych zewnętrznych dostawców płynności, od których pobiera ceny. Dostawcy ci są wybierani na podstawie różnych kryteriów, takich jak płynność, możliwości techniczne, możliwości funkcjonalne, ceny, bezpieczeństwo i inne.

Dodatkowe zlecenia kupna i sprzedaży są składane na giełdzie kryptowalut eToroX przez wielu różnych uczestników rynku, którzy chcą kupić lub sprzedać daną kryptowalutę po określonej cenie.

Cena orientacyjna dostępna na platformie handlowej eToro jest ustalana przez nas z uwzględnieniem opłat transakcyjnych eToro i jest obliczana zgodnie z metodologią wyceny przedstawioną na stronie opłat eToro. Z tych powodów ceny wyświetlane na platformie handlowej eToro mogą różnić się od cen podawanych na giełdzie kryptowalut eToroX, innych giełdach i innych platformach transakcyjnych.