Copy Trading rewolucjonizuje koncepcję mirror tradingu

Chcesz rozpocząć inwestowanie online. Wiesz już o kilku platformach oferujących tzw. mirror trading. Ale czy wiesz, co może zaoferować Ci Copy Trading – jedna z najprostszych metod inwestowania online? Czy masz ochotę ją wypróbować?

Na tej stronie przedstawimy różnice pomiędzy dwiema koncepcjami: mirror tradingiem i oferowanym przez eToro Copy Tradingiem.

Czym jest mirror trading?

Mirror trading wykorzystywany jest na rynku walutowym od początków XXI wieku. Ta opierająca się zasadniczo na kopiowaniu inwestycji innych inwestorów koncepcja zdobywa stale rosnącą popularność wśród małych firm działającym na rynku inwestycji walutowych. Co mogłoby być prostsze od powierzenia pieniędzy najlepszym inwestorom na świecie w ramach całkowicie zautomatyzowanego procesu inwestycyjnego? Nie są wymagane żadne interwencje klienta, ponieważ platforma kontroluje wszelką aktywność na rachunku. Wszystko, co trzeba zrobić, to zalogować się raz w tygodniu i sprawdzić saldo rachunku.

Niektóre z platform oferujących mirror trading mogą to robić dzięki temu, że gromadzą doświadczonych inwestorów z różnych części świata. Otrzymują oni bezpłatne rachunki inwestycyjne, dzięki czemu platformy te w przypadku audytów lub testów są w stanie chwalić się imponującymi historiami inwestycyjnymi. Firmy takie nieustannie publikują też rekordowe wyniki tych inwestorów i regularnie aktualizują je na swoich witrynach internetowych.

Przedsiębiorstwa te posiadają także wbudowane w proponowane aplikacje umowy z kilkoma domami maklerskimi. W ramach takich porozumień wiele rachunków maklerskich konsolidowanych jest w jeden „rachunek główny” kontrolowany przez dostawcę platformy. Rachunki indywidualne prowadzone są przez domy maklerskie, a „rachunek główny” przez firmę oferującą platformę. Firma ta przydziela taki rachunek główny najlepszym inwestorom, a pozostali użytkownicy mogą go kopiować w ramach mirror tradingu, łącząc z nim swoje konta.

Gdy klient wybierze inwestora prowadzącego rachunek, jest informowany o potrzebie otwarcia rachunku w rekomendowanym dla danego rachunku głównego domu maklerskim. Po otwarciu takiego rachunku jest on automatycznie konfigurowany pod kątem rachunku głównego wybranego inwestora. Od tego momentu wszystkie działania podejmowane przez takiego wybranego inwestora na jego własnym rachunku są automatycznie kopiowane na rachunku klienta. Klient ma swobodę określania własnych parametrów z zakresu zarządzania ryzykiem, dzięki czemu okazjonalne agresywne zagrania lub porażki inwestycyjne nie zawsze są odzwierciedlane na jego rachunku.

W tym kontekście warto przyjrzeć się, w jaki sposób firma eToro zrewolucjonizowała koncepcję mirror tradingu, nadając jej więcej cech społecznościowych, a tym samym znacznie upraszczając.

Czym jest Copy Trading?

Firma eToro została pionierem koncepcji zwanej Copy Trading, umożliwiającej klientom automatyczne kopiowanie wybranych inwestorów poprzez replikowanie podejmowanych przez nich działań inwestycyjnych. Najprościej rzecz ujmując, polega to na inwestowaniu na rynkach finansowych poprzez powierzanie innym inwestorom z całego świata podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Spójrzmy teraz, w jaki sposób funkcje społecznościowe platformy eToro zrewolucjonizowały inwestowanie online. Za pośrednictwem kanału informacyjnego platformy inwestycyjnej eToro można korzystać z podstawowych komponentów składających się na inwestowanie społecznościowe, w tym zapoznawać się z publikowanymi w czasie rzeczywistym decyzjami innych inwestorów, śledzić najskuteczniejszych użytkowników oraz kopiować wybranych inwestorów.

Po zalogowaniu się do eToro można natychmiast zauważyć, że platforma ta wygląda zupełnie inaczej niż pozostałe dostępne dziś na rynku witryny inwestycyjne. Złożone wykresy prezentowane są w sposób przyjazny dla użytkownika, a niektóre części platformy przypominają raczej serwis społecznościowy niż typowy portal inwestycyjny. Tylko na eToro można śledzić innych inwestorów i zapoznawać się z ich ostatnimi działaniami za pośrednictwem „listy obserwowanych” — aktualizowanego na bieżąco kanału obejmującego obserwowanych inwestorów i wybrane instrumenty.

Kolejnym pomocnym rozwiązaniem jest Copy Trading (oparty na opatentowanej przez eToro technologii CopyTrader™). Narzędzie to umożliwia automatyczne kopiowanie odnoszących sukcesy inwestorów poprzez otwieranie takich samych pozycji, jak oni. W rezultacie możliwe jest budowanie własnego portfela opartego na ludziach. Funkcja ta jest wspaniałym rozwiązaniem dla osób pragnących zarabiać na inwestowaniu online, ale niedysponujących czasem na zajmowanie się inwestycjami bądź zdobywanie wiedzy finansowej. Wystarczy zacząć kopiować ulubionych inwestorów, by korzystać z ich wiedzy i doświadczenia.

Copy Trading — jak zacząć?

Przede wszystkim polecamy zapoznanie się z profilami uczestników programu Popular Investor na stronie Editor’s Choice. Wymienieni tam inwestorzy mogą pochwalić się osiągnięciem w ostatnich miesiącach ponadprzeciętnych wyników przy niskim współczynniku ryzyka. W celu znalezienia wartych kopiowania inwestorów można również posłużyć się funkcją wyszukiwania ludzi.

Wyniki wyszukiwania można filtrować według poziomu zysku, współczynnika ryzyka, kraju pochodzenia oraz innych czynników. Użytkownicy, którzy znajdą godnych uwagi inwestorów, mogą kliknąć ich profil, aby natychmiast wyświetlić ich ułatwiające podjęcie decyzji o kopiowaniu najnowsze statystki, biogramy, informacje o strategii inwestycyjnej oraz wiele innych pomocnych parametrów. W przypadku podjęcia decyzji o kopiowaniu inwestora wystarczy kliknąć opcję „Kopiuj” i określić kwotę, jaka ma zostać przeznaczona na replikowanie jego inwestycji. Wszystkie inwestycje kopiowane są na zasadzie proporcjonalności, co oznacza, że w przypadku przeznaczenia 1000 dolarów na kopiowanie inwestora z rachunkiem o wartości 10 000 dolarów otwarcie przez niego pozycji o wartości 1000 dolarów będzie skutkować skopiowaniem jej poprzez otwarcie pozycji o wartości 100 dolarów. Dzięki temu można kopiować nie tylko kierunek pozycji, lecz również zastosowaną przez inwestora strategię inwestycyjną. Należy jednak pamiętać, że jedną z najważniejszych zasad inwestowania jest rozsądna dywersyfikacja inwestycji poprzez dobór zróżnicowanych instrumentów. W modelu Copy Trading dywersyfikacja inwestycji klienta jest automatycznie uwzględniana, o ile kierują się nią również kopiowani inwestorzy. W ramach naszej polityki „Odpowiedzialne inwestowanie” zachęcamy naszych klientów do zarządzania ekspozycją na ryzyko.

Wieloletnie doświadczenie pokazuje, że modele CopyTrader i Copy Trading zrewolucjonizowały podejście do inwestycji krótko- i długoterminowych. Osoby nieposiadające jeszcze rachunku eToro zachęcamy do wypróbowania Copy Tradingu w oparciu o wirtualny rachunek inwestycyjny o wartości 100 000 dolarów.