Volgens de wetenschap maak je ongeveer 35.000 keuzes per dag, waarvan de meeste onbewust zijn. Die gaan over werk, maaltijden, tijdsindeling enz. Bepaalde beslissingen maak je op basis van de potentiële risico’s die eraan verbonden zijn. Zo kies je voor gezonde maaltijden omdat je het risico op gezondheidsproblemen wilt verkleinen, en reis je met het openbaar vervoer in plaats van met de auto om ongelukken te voorkomen.

Maar hoe bepalen, verkleinen en vermijden we risico’s op vlak van financiën en beleggingen? Door het identificeren van de risico’s, het inschatten van de waarde van het bedrijf en het overlopen van de potentiële gevolgen. Het is daarom van cruciaal belang om risicomanagement van binnen en buiten te kennen, zeker als je te maken krijgt met bitcoins, cryptocurrency en gewaagde investeringen in de financiële wereld. Om ervoor te zorgen dat je die belangrijke beslissingen kunt nemen, geven wij je uitgebreid advies mee over risicomanagement, handelsrisicobeheer en alles wat daarbij komt kijken.

Inhoudstafel

Wat houdt risicomanagement in?

Hoe werkt risicobeheer? 

Risicomanagement voor investeerders 

Risicomanagement voor traders 

Wat zijn Black Swan-evenementen 

Beheer je risico’s 

Wat houdt risicomanagement in?

Risicomanagement draait niet om het verminderen van de risico’s, maar wel om het beheren van de potentiële financiële risico’s van bepaalde investeringen en hoe je op die risico’s kunt inspelen. Het toepassen van risicomanagement is belangrijker dan dat je in eerste instantie zou denken, want dankzij het risicomanagementproces kun je:

 •   Inzichten verkrijgen in wat er staat te gebeuren op vlak van beleggingen, financiën investeringen enz.
 •   Prioriteiten toekennen aan risico’s en die voorkomen door doelgerichte acties te ondernemen.
 •   Betere besluiten maken in verband met je financiën.
 •   Inschatten welke verzekeringen je moet afsluiten.
 •   Je huidige (en potentiële) budgetten berekenen.
 •   Je investeringen en beleggingen snel bijsturen indien nodig.

Investeren in cryptocurrency? Houd dan ook deze tips in het achterhoofd:

 • Keep it simple en ga voor co-ownership. Als je samen met andere personen gaat investeren, hou je de communicatie best to the point. Kies voor co-ownership, want dan weet je vooraf wie verantwoordelijk is voor welke risico’s.
 • Leg de focus op het nemen van de maatregelen om je potentiële risico’s te verkleinen, maar verlies ook de identificatie en de evaluatie van deze risico’s niet uit het oog.

Hoe werkt risicobeheer?

Risicobeheer is gebaseerd op onderstaand risicomanagementmodel. Dankzij deze zes stappen kun je potentiële toekomstige financiële trends en risico’s inschatten om je investeringen en beleggingen aan te passen.

Body Image 1 - Managing risk as an investor

Het identificeren van risico’s

Ga aan de slag met het risicomanagementmodel door de mogelijke risico’s in kaart te brengen. Stel jezelf de vraag welke risico’s je bereid bent te aanvaarden. Als je investeert in bitcoins of nieuwe potentiële betaalmiddelen, worden de risico’s ook aangeduid als volatiliteit. Aandelen zijn beleggingsproducten die de grootste koersschommelingen optekenen, op cryptovaluta na.

Er zijn vijf vormen van volatiliteit:

 • Prijsvolatiliteit: De prijsschommelingen worden beïnvloed door vraag en aanbod.
 • Voorraadvolatiliteit: De prijzen van sommige aandelen zijn onvoorspelbaar waardoor het beleggen in zo’n aandeel risicovoller is. Ga je aandelen kopen? Gebruik dan de bètacoëfficiënt om het risico te bepalen. Is de bètacoëfficiënt groter dan 1,0? Dan zijn de aandelen zeer volatiel. Is de bètacoëfficië kleiner dan 1,0? Dan zijn de aandelen stabieler. Kies steeds voor een bedrijf met een lage bètacoëfficiënt; dit betekent namelijk dat de volatiliteit kleiner is en de aandelen stabieler zijn.
 • Historische volatiliteit: Dit heeft betrekking op de hoeveelheid volatiliteit van een aandeel gedurende een bepaalde tijdsperiode (meestal 12 maanden). Als de volatiliteit hevig was, is het investeren in dat aandeel risicovoller.
 • Impliciete volatiliteit: Dit is de te verwachte volatiliteit van bepaalde aandelen.
 • Marktvolatiliteit: Dit geeft de snelheid van prijsveranderingen voor een specifieke markt aan.

Het is ook belangrijk om een tijdshorizon op te stellen. Wil je bijvoorbeeld gedurende drie jaar investeren in een bepaald bedrijf? Dan zijn de risico’s anders dan wanneer je gedurende een jaar zou investeren.

Het analyseren en beoordelen van risico’s

Op vlak van beleggingen en cryptocurrency zijn die risico’s meestal de volatiliteit, de (huidige en potentiële) economische situatie, de stijgende marktrente en tegenvallende bedrijfsresultaten. Om de risico’s en hun mate van belang in te schatten, gebruik je best big data, zoals computerdata, voorbije beursstatistieken en voorspellingen van belangrijke financiële instellingen. Dankzij deze informatie kun je beslissen of je al dan niet wilt beleggen.

Begin aan de evaluatie van je potentiële investering

Wil je aandelen kopen? Bepaal dan welke risico’s je direct moet aanpakken en welke niet.

Neem een besluit omtrent de risicoreacties 

In deze stap neem je een besluit over hoe je omgaat met de risico’s. Hierbij kies je uit zogenaamde risicoreacties (vermijden, overdragen, beheersen/verminderen of accepteren van de risico’s).

Het controleren, monitoren, evalueren en rapporteren van de potentiële risico’s

Risicomanagement is een voortdurend veranderend proces. Daarom is het monitoren van risico’s en investeringen van cruciaal belang. Je wilt mogelijke risico’s namelijk snel en effectief kunnen opvangen.

Evalueer je investeringen en stuur bij indien nodig

In deze stap ga je achterhalen of je investering succesvol was of niet. Evalueer je  investering, hoe je de potentiële risico’s aangepakt hebt en hoe je deze analyses kunt gebruiken voor je volgende investering.

Risicomanagement voor investeerders

Ben je van plan om te investeren in cryptocurrency of een groot Wall Street-bedrijf? Dan is het belangrijk om te achterhalen wat beleggen nu juist is, wat de voordelen ervan zijn en hoe je op lange termijn veilig kunt beleggen.

Body Image 2 - Managing risk as a trader

De verschillen tussen beleggen en handelen

De grootste verschillen tussen beleggen en handelen hebben betrekking op de intentie en de periode. Als je belegt, koop je aandelen van een bedrijf waarin je het volste vertrouwen hebt. De tijdshorizon is een paar jaar, omdat je belegging een investering is voor de toekomst. De winst van je belegging wordt meestal gebruikt als aanvulling op je pensioen.

Bij handelen of traden handel je in de onderliggende waarde van producten, zoals grondstoffen of waardepapieren. Daardoor heb je het recht om het product tegen een bepaalde prijs te kopen of verkopen wanneer het je past. Je bent niet verplicht om het product voor een bepaalde tijd ‘in handen te hebben’; indien gewenst kun je het dus na enkele maanden verkopen.

Hoe veilig beleggen op lange termijn?

Hoewel je als belegger waarschijnlijk snel financieel resultaat wilt zien door te investeren op korte termijn, is het toch raadzaam om te kiezen voor een langetermijnbelegging.

Een van de redenen waarom langetermijnbeleggingen beter zijn, is dat je de risico’s kunt verlagen. Omdat aandelenkoersen stijgen en dalen, heb je bij een langere tijdshorizon meer kans op herstel en verhoogd rendement na een koersdaling.

Wil je aandelen kopen op lange termijn? Houd dan onderstaand advies in gedachten.

 • Gebruik het risicomanagementmodel. Veilig beleggen over een lange termijn begint namelijk met een perfect plan.
 • Controleer het bedrijf. Als je belegt in een internationaal bedrijf, weet je wat je kunt verwachten, maar als het een nieuwe onderneming is, kun je best een grondige achtergrondcontrole doen. Gebruik daarvoor websites zoals FCA, eToro en CySEC.
 • Vermijd ‘gegarandeerde’ hoge rendementen. Hoewel bedrijven je zulke rendementen beloven, kunnen ze je deze nooit 100% garanderen. Op lange termijn beleggen met een zeer hoog (waarschijnlijk té hoog) rendement, speelt steeds in je nadeel.
 • Een succesvol verleden staat niet garant voor een succesvolle toekomst. Het is niet omdat een bedrijf succesvol was in het verleden, dat het hetzelfde succes behaalt in de toekomst.
 • Verspreid je beleggingen. Verdeel het bedrag dat je wilt beleggen over verschillende bedrijven. Als je bijvoorbeeld kiest om in bitcoins te handelen via eToro, beleg dan ook in een internationaal modemerk om je investeringen te spreiden over bedrijven en markten.
 • Zet je emoties opzij. Als je gaat beleggen op lange termijn, is het belangrijk om er goed over na te denken.
 • Maak tijd voor een vergelijking. Bij het beleggen op lange termijn moet je de tijd nemen om je beleggingen en verschillende bedrijven te vergelijken, wat dankzij ProCharts makkelijk is.

Risicomanagement voor traders

Ben je van plan om te traden? Houd dan te allen tijde rekening met de volgende tips voor een optimale handelservaring:

 • Gebruik het risicomanagementmodel. Ook bij traden is het van cruciaal belang om het risicomanagementmodel te doorlopen.
 • Cut your losses. Maak direct komaf met je verlies en laat je winst stijgen.
 • Vermijd emotionele en impulsieve beleggingsbeslissingen. Gebruik de afweging van risico en opbrengst, en handel niet op basis van je buikgevoel.
 • Handel in verschillende bedrijven. Als je handelt in verschillende bedrijven, beperk je de kans op verlies.
 • Ga op zoek naar correlaties tussen bedrijven en trades. Als je meerdere trades tegelijkertijd aangaat, onderzoek dan de onderlinge correlaties tussen die trades. Het kan voorvallen dat de stijging in een bepaalde trade voor een daling in een  andere zorgt. Door op zoek te gaan naar correlaties, kun je daarop inspelen.
 • Kies voor een beperkt budget. Gebruik voor een trade alleen maar geld dat je over hebt.
 • Houd rekening met het worst case scenario. Zo kom  je nooit voor onaangename financiële verrassingen te staan.
 • Gebruik een stoploss (STP). Als je zo’n order invoert, geef je het punt/de waarde aan waarop je bereid bent je verlies op te nemen. Als die opgegeven stopprijs bereikt wordt, wordt je investering automatisch gekocht/verkocht tegen de op dat moment geldende marktprijs.
 • Je kunt ook een beroep doen op takeprofit. Hiermee stel je in wanneer je een openstaande trade wilt innen of verkopen. Als de koers van een trade die bepaalde waarde bereikt heeft, wordt die trade automatisch met winst afgesloten.
 • Neem een pauze als het even tegenzit.

Wat zijn Black Swan-evenementen

Body Image 3 - Dealing with black swan events

Je kunt nooit voor de volle 100% je risico’s, kansen en winsten bepalen. Dit is omdat je te maken kunt krijgen met zogenaamde ‘zwarte zwaan’ events. Dit is een gebeurtenis die (bijna) niemand vooraf kan voorspellen en dieeen grote impact heeft op de financiële wereld. De crisis die we gedurende 2020 en 2021 meemaakten, kan omschreven worden als zo’n Black Swan-evenement.

Wil je zo goed mogelijk met zulke zwarte zwaan events omgaan? Dan zijn hier enkele tips.

Diversifieer je portefeuille

Diversifieer je portefeuille en kies voor verschillende bedrijven uit diverse markten. Als er een van de bedrijven te maken krijgt met een zwarte zwaan event, kun je nog steeds beleggen in bedrijven die van zulke Black Swan-evenementen gespaard gebleven zijn. Zo verlies je niet al je investeringen in één klap.

Ga voor de herwaardering van je portefeuille

Ga na of je portefeuille nog de meest optimale is die je het grootste rendement gaat opleveren. Bestaat je portefuille voornamelijk uit cryptovaluta, maar doet de cryptowereld het op dit moment niet goed? Dan zou het in je voordeel kunnen spelen om je cryptomunten te verkopen en eventuele andere investeringen die het wel goed doen, zoals aandelen of grondstoffen, toe te voegen aan je portemonnee. Het is belangrijk om deze herwaardering en herziening elk jaar uit te voeren. Zo vergroot je je kansen op een optimale investering.

Kopieer andere handelaren

Pas copy trading toe. Als copytrader kun je via websites zoals eToro de handelsactiviteiten van andere beleggers en handelaren volgen. Handelaren kunnen dit systeem gebruiken om hun portefeuille op te stellen aan de hand van reële beleggingen. Als je de activiteiten van een andere handelaar wilt kopiëren, moet je wel rekening houden met het volgende:

 • Het minimum- en maximumbedrag dat je kunt investeren, is $ 500 (ongeveer € 420) en $ 2.000.000 (ongeveer € 1.680.000).
 • Je kunt maximaal 100 handelaren tegelijkertijd kopiëren.
 • De risicoscore, een numerieke waarde tussen 0 en 10. De portefeuille van een handelaar kopiëren die een score heeft van 1 en 3, houdt een laag risico in. Ligt de score tussen 4 en 6? Dan krijg je te maken met een gemiddeld risico. Als de score tussen 7 en 10 ligt, zijn er hoge risico’s verbonden aan die copy trade. Wil je de risicoscore berekenen van je copy trade? Klik dan hier!

Blijf up-to-date

Hoewel niemand zwarte zwaan events kan voorspellen, kun je wel op de hoogte blijven van wat er gaande is in de financiële wereld door bijvoorbeeld financiële verslagen, voorbije en voorspelde marktstatistieken, Wall Street-essays en columns van schrijvers die gespecialiseerd zijn in financiën te lezen. Ga je aandelen kopen en wil je de eerste stappen zetten in de handels- en beleggingswereld? Lees dan deze boeken!

Beheer je risico’s

Aan investeren en handelen zijn altijd risico’s verbonden. Zelfs bij een investering met een laag risico heb je nooit de garantie dat je het gewenste rendement krijgt. Toch betekent dit niet dat je investeren of handelen links moet laten liggen. Je kunt namelijk gunstige financiële resultatenbehalen door het risicomanagementproces, het stappenplan en onze tips toe te passen. Zo kun je je risico’s beter beheren en makkelijker inspelen op risico’s, potentiële zwarte zwaan events en de globale financiële wereld. Dit komt je investering alleen maar ten goede.

Meld je vandaag nog aan bij eToro om meer over risicobeheer te leren.


Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies, persoonlijke aanbeveling, of een aanbod van, of verzoek tot, het kopen of verkopen van financiële instrumenten.

Dit materiaal is opgesteld zonder rekening te houden met specifieke beleggingsdoelstellingen of financiële situatie en is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten ter bevordering van onafhankelijk onderzoek. Verwijzingen naar in het verleden behaalde prestaties van een financieel instrument, index of een verpakt beleggingsproduct zijn niet, en mogen niet worden beschouwd als een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

eToro biedt geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid over de juistheid of volledigheid van de inhoud van deze gids. Zorg ervoor dat u de risico’s die betrokken zijn bij handelen begrijpt, voordat u kapitaal inlegt. Riskeer nooit meer dan u bereid bent te verliezen.