Meervoudige strategie

Beleg met principes, maar pas uw aanpak aan de marktomstandigheden aan.

“We kunnen de wind niet sturen, maar we kunnen wel de zeilen aanpassen.” 

Beleggen is moeilijk. Consistent winst maken is als het najagen van de heilige graal. Soms lijkt het alsof alles perfect verloopt, maar dan raken de markten weer van slag en veranderen in een onbevaarbaar mijnenveld. Tijdens uw beleggingsreis is het belangrijk dat u aan uw principes vasthoudt, maar tegelijk open blijft staan voor andere routes. Dit is de meervoudige-strategieaanpak. 

Principes versus strategie

De beleggingsbenadering van de meervoudige strategie erkent dat individuele strategieën tot ongelofelijke resultaten kunnen leiden. Het is echter zo dat de markt zich op elk moment in de tijd in een unieke positie bevindt met niet eerder vertoonde macro- en micro-economische factoren die het koersverloop bepalen en waaraan beleggers zich moeten aanpassen. Hoewel het beleggers niet te veel moeite zou moeten kosten om van aanpak te veranderen, zouden ze toch ook een set principes moeten aannemen die de manier waarop ze beleggen beïnvloedt. Dit overkoepelende raamwerk van principes kan zij aan zij met een voortdurend veranderende strategie opereren.

Wat zijn nu de verschillen tussen principes en strategie?

Principes zouden de centrale richtlijn moeten vormen waaraan uw beleggingsbeslissingen moet voldoen. Het kunnen relatief meerduidige en abstracte uitspraken zijn over de denkwijze die u wilt hanteren bij het opbouwen van een portfolio. Het kunnen ook specifiekere regels zijn waaraan u zich wilt houden bij de uitvoering van verschillende strategieën en het toewijzen van activa.

Strategieën daarentegen zijn de specifieke technieken die u gebruikt om op de markten te beleggen. U kunt goed onderbouwde en gedocumenteerde strategieën volgen die volledig op regels zijn gebaseerd, of u kunt ervoor kiezen u op een wat lossere wijze aan een strategische aanpak houden. 

Principes

Principes zijn er in vele vormen. Ze kunnen afkomstig zijn uit beleggingsonderzoek en studie, maar ook gebaseerd zijn op morele en religieuze overtuigingen. Dit zijn bijvoorbeeld een handvol principes die leidend kunnen zijn bij de beoordeling van beleggingsbeslissingen:

 • Geduld is het belangrijkste kenmerk van succesvolle langetermijnbeleggingen
 • Beleg nooit meer dan u bereid bent om te verliezen
 • Vermijd beleggingen in activa die duidelijk tegen uw morele opvattingen ingaan (bv. bedrijven die de mensenrechten schenden, aanzienlijke milieuschade veroorzaken, mensen schaden, enz.)
 • Handhaaf waar mogelijk een meer passieve (in plaats van actieve) betrokkenheid bij de markten
 • Houd u bij wat u kent (bij voorbeeld technologieaandelen)

Zoals u ziet, zijn er geen vaste regels voor het vaststellen van principes. Sommige zijn wat vaag en open voor interpretatie, andere representeren striktere grenzen u die aan uw   activiteiten kunt stellen. Voordat u een beleggingsbeslissing neemt, zou u stil moeten staan bij uw beleggingsprincipes.

Strategieën

Hoewel u een verscheidenheid aan principes heeft, is het uw ultieme doel om zoveel mogelijk geld te verdienen binnen de mate van risico waarbij u zich comfortabel voelt. Daarom is het belangrijk open te staan voor een assortiment aan strategieën die kunnen worden aangepast aan veranderende markten, geopolitiek en uw persoonlijke situatie. 

Zo zijn de opportuniteitskosten van waardebeleggingen in tijden van hoogconjunctuur op de markt misschien niet de beste aanpak wanneer u risicogewogen rendement voor ogen hebt. Aan de andere kant is het onwaarschijnlijk dat hardnekkig vasthouden aan een portefeuille die gericht is op langetermijngroeiaandelen u tijdens een recessie de gewenste resultaten oplevert.

De lijst van potentiële strategieën is eindeloos omdat ze allemaal kunnen worden aangepast en variëren van meer algemene tot zeer specifieke strategieën. Hier zijn slechts een paar voorbeelden:

 • Waardebelegging
 • Groeibelegging
 • Swing Trading
 • Arbitrage Trading
 • 130-30 Strategy
 • Parabolic SAR

Hoe beter u zich bewust bent van de beschikbare strategieën, hoe beter u toegerust zult zijn om de markten te lijf te gaan. 

Het vinden van een evenwicht

Het hanteren van een meervoudige-strategieaanpak vereist evenwicht in alles wat u doet. Een evenwicht tussen passief en actief beheer. Een evenwicht tussen risicotolerantie en risicomijding. Een evenwicht tussen strategieën waarbij u vasthoudt en strategieën waarbij u switcht. 

De aanpak die u kiest, moet in de eerste plaats voor u werken. Door vast te houden aan beleggingsprincipes en tegelijkertijd open te staan voor verschillende strategieën, zorgt u ervoor dat u beschikt over voldoende instrumenten om geld te verdienen, terwijl u toch binnen een vooraf bepaald raamwerk opereert. 

Deze communicatie is alleen bedoeld ter informatie en voor educatieve doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies, een persoonlijke aanbeveling of als een aanbod of verzoek om financiële instrumenten te kopen of verkopen. Dit materiaal is opgesteld zonder rekening te houden met de beleggingsdoelen of financiële situatie van een bepaalde ontvanger, en is niet opgesteld conform de juridische en reglementaire vereisten voor het promoten van onafhankelijk onderzoek. Verwijzingen naar eerdere of toekomstige prestaties van een financieel instrument, index of beleggingsproduct vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. eToro doet geen toezeggingen en aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud van deze publicatie.

eToro is een multi-asset beleggingsplatform. De waarde van uw beleggingen kan stijgen of dalen. Uw vermogen loopt risico.