Beleggen in groei

Als je in 1986 $ 10.000 in de S&P 500 had belegd, zou je tegenwoordig ongeveer $ 504.796 hebben*. Een rendement van 5000%. Dat is nogal wat! Maar als je hetzelfde had gedaan voor de NASDAQ 100 (die in 1986 startte), dan zou je $ 1.408.937 verdiend hebben [aangenomen dat je in beide gevallen de dividenden opnieuw zou hebben geïnvesteerd]. Bijna 14.000% in dezelfde periode. Maar je zou voor deze betere prestaties ook een niet-financiële prijs betaald hebben: enorme volatiliteit.

De NASDAQ 100, een goede graadmeter voor “groei”, heeft veel hogere pieken en dalen dan de S&P 500.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

En dit is een deel van de aantrekkingskracht voor “groei” beleggers. Kies de juiste bedrijven, dan levert beleggen in groei je een veel hoger rendement op. Maar je hebt ook het lef nodig om de neerwaartse momenten te kunnen verdragen. 

Wat is beleggen in groei?

Ondernemingen volgen vaak dezelfde levenscyclus als het gaat om het verwezenlijken van omzet, winst en het genereren van cash flow:

  1. In het begin proberen zij alleen maar klanten te vinden. In deze fase (Start) draaien ze meestal verlies. Als ze klanten vinden en investeerders (of leningen) om hen op de been te houden, groeien ze. Wij hebben een naam voor dit soort bedrijven: start-ups.
  2. In de tweede fase (Groei) proberen zij de activiteiten op te voeren. Als ze succes hebben, kunnen de inkomsten zeer snel groeien en later in deze fase kunnen ze zelfs winstgevend worden en cashflow genereren.
  3. In de volgende fase (Shake-Out) groeit het bedrijf snel, maar niet zo snel als voorheen. Het bedrijf heeft uiteindelijk moeite om nieuwe manieren te vinden om te groeien.
  4. In de voorlaatste fase (Volwassenheid) probeert het bedrijf alleen maar de status quo te handhaven. Meestal begint een bedrijf in deze fase dividenden uit te keren om de beleggers te belonen, aangezien een koersstijging van het aandeel moeilijk te bereiken is.
  5. En tenslotte (Neergang), het bedrijf begint te krimpen en sluit uiteindelijk zijn deuren. Dit kan jaren of zelfs tientallen jaren duren. Maar soms gaat het verrassend snel.

 

“Beleggen in groei” (op de beurs) heeft de neiging zich te concentreren op bedrijven die ergens in fase twee en drie zitten. Dit hoeven geen tech-bedrijven te zijn! In het verleden groeiden onder meer de volgende industrieën: auto’s, nutsvoorzieningen en zelfs vloerbedekking. Maar tegenwoordig zijn het vaak tech-bedrijven omdat ze hun activiteiten snel kunnen opschalen met behoud of verbetering van de winstmarges. Hiermee bedoelen we dat voor de uitbreiding van een niet-tech bedrijf zoals een hotelketen grote sommen geld nodig zijn om vastgoed te kopen en al het personeel aan te nemen om die hotels te runnen. Terwijl een tech-bedrijf, zoals een studio voor spelletjes op je mobiel, zijn app alleen maar op meer markten beschikbaar hoeft te stellen.

 

Als je een goed bedrijf tegen een goede koers kunt vinden, kan beleggen in groei een effectieve manier zijn om je beleggingsrendement te verhogen. Een snelle groei van het bedrijf vertaalt zich in een snelle groei van de aandelenkoers. Een bedrijf met een hoge marge heeft veel geld over om de groei te versnellen, aandelen terug te kopen of te sparen voor een buffer in lastige tijden. Maar, dit soort bedrijven kan ook ongelooflijk riskant zijn. Vooral diegenen die het dichtst bij de linkerkant van de levenscyclus staan (zie de bovenstaande grafiek). Het is niet zeker dat een bedrijf met een enorme omzetgroei op een dag ook winstgevend zal zijn en kleine fouten kunnen bedrijven die nog in de kinderschoenen staan de kop kosten. De markt verwacht vaak een explosieve groei, zodat elk teken van deze vertraging de beleggers zorgen zal baren.

Beleggen in groei versus beleggen in waarde

Je zult mensen in de financiële wereld vaak horen praten over waarde- versus groeiaandelen. Dit kan misleidend zijn. In de loop der jaren is de definitie van “waarde” veranderd en nu zijn er verschillende subcategorieën. In hun eenvoudigste versies zou je ze echter kunnen omschrijven als:

Waarde: bedrijven waarvan de aandelenkoers een goede waarde is omdat die lager is dan de werkelijke waarde van dat bedrijf.

Groei: bedrijven waarvan de omzet en/of de winst zeer snel groeien en waarvan wordt verwacht dat dit zo zal blijven.

Een bedrijf kan zowel een waarde- als een groei-belegging zijn. Dit kan in dalende markten redelijk vaak voorkomen. Het komt minder vaak voor in aanhoudend stijgende markten. In een langdurig stijgende markt moet je misschien genoegen nemen met “Groei tegen een redelijke koers“, hoewel er af en toe ook best groei-beleggingen met een goede waarde opduiken.

In het kort

Groei-investeerders beleggen meestal in jongere bedrijven waarvan verwacht wordt dat de inkomsten en winsten sneller zullen groeien dan die van het gemiddelde beursbedrijf. Deze categorie omvat een breed spectrum aan bedrijven. Van bedrijven die nog maar een paar jaar bestaan en nog niet winstgevend zijn, tot miljardenbedrijven. Deze beleggingen hebben doorgaans een grotere volatiliteit dan beleggingen in niet-groeisectoren. Soms een veel hogere. 

De jongere en minder ervaren bedrijven kunnen zeer riskante beleggingen zijn. Maar de kans bestaat ook dat ze de FAANG’s van het komende decennium worden. Dat is de droom van elke groei-belegger. Maar dat betekent niet dat je je huiswerk niet hoeft te doen!

Deze communicatie is alleen bedoeld ter informatie en voor educatieve doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies, een persoonlijke aanbeveling of als een aanbod of verzoek om financiële instrumenten te kopen of verkopen. Dit materiaal is opgesteld zonder rekening te houden met de beleggingsdoelstellingen of de financiële situatie van een bepaalde ontvanger, en is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten ter bevordering van onafhankelijk onderzoek. Verwijzingen naar eerdere of toekomstige prestaties van een financieel instrument, index of beleggingsproduct vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. eToro doet geen toezeggingen en aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud van deze publicatie.