What are ESG scores, and how should you use them? A guide to ESG on eToro

Kennis is macht en beleggers hebben toegang nodig tot zoveel mogelijk kwaliteitsinformatie bij het maken van investeringsbeslissingen. Met een groeiende beweging naar meer ethische en duurzame zakelijke praktijken, niet alleen voor het grotere geheel, maar ook om risico’s te vermijden, is meer transparantie over de prestaties van bedrijven op deze gebieden van cruciaal belang. De basis van deze beweging staat bekend als ESG.

Laten we eens kijken wat ESG is en hoe u ESG-scores kunt gebruiken om te begrijpen of een bepaald bedrijf in uw portfolio thuishoort.

Wat is ESG?

Ook wel duurzaam beleggen, ethisch beleggen of maatschappelijk verantwoord beleggen genoemd, de initialen ESG staan voor milieu, sociaal en bestuur-kwesties aan de hand waarvan bedrijven kunnen worden geëvalueerd op hun prestaties en vervolgens een numerieke beoordeling kunnen geven.

ESG is een van de grootste beleggingstrends van dit moment. Bijna 80% van de beleggers volgt of overweegt nu duurzame beleggingsstrategieën, vier op de vijf instellingen integreren nu ESG-overwegingen in hun beleggingsprocessen en vanaf 2020 heeft 88% van de beursgenoteerde bedrijven ESG-initiatieven.

Kom meer te weten over ESG

Hoe kunt u ESG-scores gebruiken bij uw beleggingsbeslissingen?

Bij het overwegen van aandelen die u aan uw portfolio wilt toevoegen, geven ESG-scores, ook wel ESG-ratings genoemd, toegang tot aanvullende informatie over een bedrijf die normaal gesproken niet wordt meegenomen in traditionele financiële analyses. Factoren zoals hun risicoblootstelling aan bijvoorbeeld klimaatverandering en mensenrechten kunnen een aanzienlijke invloed hebben op de prestaties van hun aandelen.

Hoewel ESG-scores niet als enige factor moeten worden beschouwd bij het maken van een beleggingsbeslissing, kunnen ze een waardevolle rol spelen als onderdeel van uw onderzoeks- en beleggingsbeslissingsproces. ESG-scores kunnen u helpen te beleggen in bedrijven die dankzij hun duurzame praktijken beter gepositioneerd zijn om op de lange termijn beter te presteren, en kunnen u ook helpen om bedrijven te vermijden die betrokken zijn bij dubieuze of risicovolle handelspraktijken.

Als belegger zijn er een aantal manieren waarop u ESG-scores kunt gebruiken om aanvullend inzicht te krijgen in hoe duurzaam een bedrijf is:

  • ESG-scores kunnen aanvullend inzicht bieden in een bedrijf dat verder gaat dan traditionele financiële analyse.
  • ESG-scores kunnen als filter worden gebruikt om te beslissen welke aandelen u in uw portfolio wilt opnemen. Een belegger kan er bijvoorbeeld voor kiezen om alleen in die bedrijven te beleggen met een hoge ESG-score.
  • ESG-scores kunnen dienen als een markerings- of monitoringtool. Een daling in de ESG-score van een bedrijf kan bijvoorbeeld een signaal zijn om te onderzoeken wat de oorzaak is van de wijziging.

Hoe worden ESG-ratings berekend?

Gegevens, onderzoek en analyse maken waarschijnlijk al deel uit van uw vocabulaire als belegger. Net zoals marktanalyse de financiële informatie van een bedrijf in overweging neemt om een aandeel te rangschikken, houden ESG-scores rekening met specifieke factoren om te zien hoe bedrijven het doen op het gebied van duurzaamheid.

De totale ESG-score is een samenstelling van drie afzonderlijke scores, één voor elke categorie:

  • Milieufactorenhouden rekening met de instandhoudingsinspanningen van een bedrijf, waaronder het energie-efficiëntieniveau, koolstofemissies, lucht- en watervervuiling, afvalbeheer en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
  • Sociale factorenkijken naar de praktijken van een bedrijf met betrekking tot mensen en de gemeenschap, zoals de mensenrechten en arbeidsnormen, diversiteit op de werkplek, dataprivacybeleid en humanitaire bijdragen.
  • Bestuursfactorenmeten de normen van een bedrijf voor het management, zoals de samenstelling van de raad, de salarissen van bestuurders, lobbypraktijken en corruptiepreventiebeleid.

Nu op eToro:

eToro rolt momenteel een nieuwe functie uit om ESG-scores te leveren voor duizenden aandelen, zodat onze gebruikers duidelijke en gemakkelijke toegang hebben tot deze waardevolle informatie. De uitrol gebeurt in fasen, dus als u de ESG-scores nog niet in uw app ziet staan, hoeft u zich geen zorgen te maken-ze komen eraan.

Helaas is er geen universeel geaccepteerd ESG-scoringssysteem om beleggers te begeleiden, en ESG-metingen kunnen behoorlijk subjectief zijn, afhankelijk van wie ze berekent. Om ervoor te zorgen dat de scores van eToro zo betrouwbaar mogelijk zijn en de meest nauwkeurige informatie weerspiegelen, zijn we een partnerschap aangegaan met ESG Book.

ESG Book is een wereldwijde leider in ESG-gegevensanalyses, die door de grootste financiële instellingen worden gebruikt om de duurzaamheidsprestaties van ‘s werelds grootste bedrijven te meten. Het bedrijf combineert geavanceerde technologie en onderzoek om deze gegevens breder toegankelijk te maken voor het publiek. ESG Bookhoudt rekening met zelfgerapporteerde informatie (jaarlijks gepubliceerd) van bedrijven, evenals met nieuws en signalen van NGO’s. Hierdoor kunnen de scores dagelijks opnieuw worden gebalanceerd en worden wijzigingen in de duurzaamheidsprestaties van een bedrijf weergegeven. Elke wijziging in de score is dus direct zichtbaar op het eToro-platform.

Het ESG-scoringssysteem van eToro heeft een gebruiksvriendelijk “verkeerslicht“-kleurenschema:

  • Een groene scoregeeft aan dat het bedrijf koploper is in zijn sector op het gebied van ESG.
  • Een amberkleurige scoregeeft aan dat het bedrijf gemiddeld is in zijn sector wat betreft ESG.
  • Een rode scoregeeft aan dat het bedrijf een slechte beoordeling heeft op het gebied van ESG, ten opzichte van zijn sector.

Waarom ESG?

ESG wordt steeds populairderomdat wij als wereldwijde samenleving veel meer belang hechten aan ESG-kwesties dan ooit tevoren. Bovendienhebbenonderzoekenaangetoond dat bedrijven die ESG-vriendelijk zijn, op den duur robuustere financiële resultaten boeken. Beleggers kijken daarom naar ESG als een manier om risico’s te vermijden en als een potentiële bron van betere langetermijnopbrengsten. Ontdek zelf hoe u ESG-scores gebruikt bij het maken van uw beleggingsbeslissingen.

Ontdek ESG op eToro

Dit bericht is alleen bedoeld ter algemene informatie en educatie en moet niet worden opgevat als advies met betrekking tot een financieel product, een persoonlijke aanbeveling, of een aanbod tot, of een uitnodiging tot, het kopen of verkopen van een financieel product. Het is opgesteld zonder rekening te houden met uw doelstellingen, financiële situatie of behoeften. Verwijzingen naar in het verleden behaalde prestaties of indicaties voor de toekomst moeten niet worden opgevat als een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. eToro geeft geen verklaring en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de inhoud van deze publicatie.