Financiële onafhankelijkheid is iets waar veel mensen van dromen. Wie wil er niet vroeg met pensioen, de wereld rondreizen en zich geen zorgen hoeven te maken of je wel genoeg geld hebt om alle rekeningen te kunnen betalen? Financiële vrijheid klinkt natuurlijk geweldig, maar wat is er echt voor nodig om financieel onafhankelijk te worden? En is het überhaupt wel mogelijk?

Inhoudsopgave

Wat is financiële onafhankelijkheid?

Is het mogelijk om financieel onafhankelijk te worden?

5 niveaus van financiële onafhankelijkheid

In de praktijk

Hoe kun je met vervroegd pensioen?

Wat is de FIRE-methode voor een vervroegd pensioen?

FIRE-investeringsstrategieën

Investeer verstandig voor financiële onafhankelijkheid

Wat is financiële onafhankelijkheid?

Praktisch gezien kan financiële onafhankelijkheid voor iedereen iets anders betekenen. Tot op zekere hoogte is het afhankelijk van je gewenste levensstijl. Sommige mensen voelen zich op hun gemak bij een minimalistische levenswijze, terwijl andere luxe auto’s en een uitgestrekt landgoed nodig hebben om zich financieel vrij te kunnen voelen. Hoe dan ook, het basisconcept van financiële onafhankelijkheid blijft hetzelfde: de controle hebben over je eigen financiën en zelf kunnen beslissen op welke manier je inkomen vergaart, onafhankelijk van een werkgever, overheid of andere externe instellingen.

Is het mogelijk om financiële onafhankelijkheid te bereiken?

Financiële onafhankelijkheid is voor iedereen een waardig doel om na te streven, maar kan ook worden gezien als een proces dat op zich al waarde toevoegt. Dit komt doordat je binnen het spectrum, van financiële afhankelijkheid tot financiële onafhankelijkheid, kunt doorgroeien naar het uiteindelijk te bereiken doel: financiële vrijheid. Het hoeft dus niet per se alles of niets te zijn. Elk niveau biedt voordelen en hoe dichter je bij je doel komt, hoe meer deze voordelen gaan optellen en je dagelijks leven op een positieve manier kunnen beïnvloeden.

Vijf niveaus van financiële onafhankelijkheid

Vijf niveaus van financiële onafhankelijkheid

Financieel afhankelijk

Wanneer je uitgaven groter zijn dan je inkomen, en je daarom van iemand anders afhankelijk bent om je rekeningen te kunnen betalen. Dit is het niveau waar iedereen begint. Het wordt ook wel eens niveau nul genoemd, omdat iemand die financieel afhankelijk is geen financiële onafhankelijkheid heeft.

Financiële solvabiliteit

Je inkomen is net voldoende om aan alle financiële verplichtingen te kunnen voldoen, zonder dat je daarbij hulp krijgt van iemand anders.

Financiële stabiliteit

Zodra je consistent aan alle financiële verplichtingen voldoet, kun je beginnen te sparen. Financiële stabiliteit wordt meestal bereikt wanneer je een appeltje voor de dorst hebt opgebouwd, maar je nog niet bent beginnen sparen voor de lange termijn. Daarnaast kun je nog schulden hebben, zoals een hypotheek of een studieschuld.

Financiële zekerheid

Financiële zekerheid wordt bereikt wanneer je inkomen makkelijk alle dagelijkse kosten en uitgaven dekt en er voor zorgt dat je niet meteen in de problemen komt wanneer je tijdelijk zonder inkomen komt te zitten. Dit is hét moment om jezelf te ontdoen van hoogrentende schulden, zodat je je kunt focussen op het bouwen van een stevige investeringsbasis die je naar het volgende niveau kan brengen.

Financiële onafhankelijkheid

Op dit moment ben je niet meer alleen afhankelijk van je inkomen om je uitgaven te dekken. Je hebt solide langetermijninvesteringen gedaan die dividenden uitkeren waarmee je je vermogen verder kunt blijven opbouwen. De inkomsten uit deze beleggingen zijn voldoende om de door jouw gewenste levensstijl te dekken.

In de praktijk

Er zijn waarschijnlijk net zoveel methodes waarmee je financiële onafhankelijkheid kunt bereiken als dat er mensen zijn op deze aardbol. Dit komt doordat iedereen andere behoeftes en comfortniveau ’s heeft. In elk geval kunnen alle strategieën worden onderverdeeld in twee basiscategorieën: het verlagen van de uitgaven en het verhogen van het inkomen. De meeste strategieën voor het bereiken van financiële onafhankelijkheid zullen deze twee categorieën combineren om de voortgang te maximaliseren en de tijdlijn te minimaliseren. Want één plus één is twee: hoe hoger het inkomen en hoe lager de uitgaven, hoe eerder je financiële onafhankelijkheid kunt bereiken.

Enkele voorbeelden van het verlagen van de uitgaven zijn onder andere strikter budgetteren en het terugdringen van schulden. De ongelukkige realiteit is echter dat veel huishoudens tegenwoordig krediet gebruiken om boven hun stand te leven. Deze gewoonte moet worden aangepakt voordat er realistische doelen tot financiële onafhankelijkheid kunnen worden gesteld. Een zuinige levensstijl en het consequent opvolgen van dagelijkse uitgaven is meestal nodig om de basisuitgaven onder controle te krijgen. Als je net als veel andere mensen hoge rentes betaalt over schulden, is het logischer om eerst een schuldbetalingsstrategie te ontwikkelen voordat je gaat nadenken over het investeren voor de lange termijn.

Beleggen, of het nu in aandelen, vastgoed of een bedrijf is, is een voorbeeld van het verhogen van het inkomen. De kans is klein dat financiële onafhankelijkheid zonder deze investeringen kan worden bereikt. Een andere benadering is je professioneel inkomen als werknemer of ondernemer verhogen. Hieronder vallen onder andere promotie maken op het werk, je professionele vaardigheden vergroten zodat je hogere kosten in rekening kunt brengen en het uitbreiden naar nieuwe takken binnen het bedrijfsleven.

Elk van deze strategieën vergt toewijding en creativiteit. Financiële onafhankelijkheid is iets wat iedereen wel zou willen bereiken, maar alleen het nemen van praktische stappen zal je helpen om dit doel daadwerkelijk te kunnen bereiken.

Hoe kun je met vervroegd pensioen

Hoe kun je met vervroegd pensioen

In de afgelopen jaren is de term financiële onafhankelijkheid vaak gaan betekenen vervroegd met pensioen kunnen, oftewel op een zo jong mogelijke leeftijd stoppen met werken. Sommige mensen hebben het doel gesteld om al met pensioen te gaan als ze in de veertig zijn, of zelfs jonger. Het niveau waarop men volledig kan stoppen met werken, wordt ook wel financiële vrijheid genoemd.

We kunnen het nog maar eens benadrukken, er zijn veel benaderingen en strategieën om vervroegd met pensioen te gaan. Maar de eerste stap is het uitzoeken hoeveel geld je nodig hebt om met vervroegd pensioen te kunnen en de gewenste levensstijl te kunnen behouden. Er zijn natuurlijk veel factoren die dit kunnen beïnvloeden, maar een online pensioencalculator kan helpen bij het maken van een schatting. Volgens de FIRE-methode, die hieronder aan bod komt, moet je voor het bereiken van dit niveau van financiële onafhankelijkheid een vermogen opbouwen dat 25 keer groter is dan je geschatte jaarlijkse uitgaven.

Wat is de FIRE-methode voor een vervroegd pensioen?

Gebaseerd op de bestseller ‘Your money or your life’ van Vicki Robin en Joe Dominguez, staat FIRE voor ‘Financial Independence Retire Early’. De FIRE-investeringsmethode houdt in feite in dat je extreem gaat sparen, zo’n 50 tot 70% van je jaarlijkse inkomen. Vervolgens ga je dit opgespaarde geld investeren om een passief inkomen te genereren. Het doel is dat deze investeringen binnen een relatief korte tijd genoeg geld opbrengen om je dagelijkse kosten mee te betalen. Zo kun je op jonge leeftijd financieel onafhankelijk worden en met vervroegd pensioen gaan.

En om dit extreem sparen in perspectief te plaatsen; het standaardpercentage van het jaarlijks inkomen om te sparen dat door financiële adviseurs wordt aanbevolen, is 10 tot 15%. Als je 10% van je jaarinkomen spaart, moet je 9 jaar sparen om één jaar lang alle kosten te kunnen betalen. Maar als je 50% kunt sparen, hoef je slechts één jaar te sparen om een volledig jaar aan kosten te kunnen betalen. Deze manier van sparen vereist uiteraard een grote opoffering, maar de voordelen op de lange termijn zijn overduidelijk.

De populariteit van de FIRE-beweging geeft aan dat veel jonge mensen helemaal klaar zijn met de financiële onzekerheid en de conventionele ‘rat race’ van werken alleen maar om de rekeningen te kunnen betalen. In ieder geval toch genoeg om deze opofferingen op korte termijn te kunnen maken. Dit viel samen met een aanhoudende bullrun op de aandelenmarkt, waardoor investeringen van FIRE-aanhangers nog meer werden gestimuleerd.

FIRE-investeringsstrategieën

Net als bij elke populaire beweging ontstaan er variaties op deze beweging op het moment dat mensen de methode aanpassen op hun behoeften en levensstijl. Naast de traditionele FIRE-methode zijn er verschillende variaties ontstaan die de aanhangers van deze methodes als volgt hebben genoemd:

LeanFIRE: Door continue de dagelijkse kosten onder het gemiddelde te houden voor de lange termijn, kun je eerder met pensioen dan het geval zou zijn als je een gemiddelde levensstijl aanhoudt.

FatFIRE: In tegenstelling tot de LeanFIRE-methode, ben je met de FatFIRE-methode van plan om hoger dan gemiddelde uitgaven te hebben wanneer je je vervroegd pensioen bereikt.

BaristaFIRE: Voor wie extreme besparingen net iets te verregaand zijn, bestaat er een parttime FIRE-beweging. Bij deze methode spaar je nu genoeg zodat je straks niet al te veel inkomen uit werk nodig hebt. In dit geval ga je misschien niet eerder met pensioen, maar heb je wel de vrijheid om minder te werken of om een baan te kiezen die je veel leuker vindt, maar waar een kleiner salaris tegenover staat.

CoastFIRE: Het concept van CoastFIRE is dat je vanaf een jonge leeftijd agressief belegt, waarbij het niet per se nodig is om te blijven investeren. Dankzij de kracht van samengestelde interest heb je volgens deze methode toch voldoende inkomen om je dagelijkse uitgaven te dekken. Dit concept, dat ook bekendstaat als ‘coasting’, kan net als BaristaFIRE worden gebruikt om in plaats van een vervroegd pensioen te kiezen voor minder of leuker werk.

Investeer verstandig voor financiële onafhankelijkheid

De vrijheid om niet te hoeven werken, is geen onmogelijke droom, maar vergt wel consistente discipline en toewijding. Daarnaast vereist het ook dat je een passief inkomen opbouwt met behulp van slimme investeringen in diverse activa, zoals aandelen en ETF’s, die de tand des tijds kunnen doorstaan en een gezond dividend op de lange termijn kunnen uitkeren. Het is dat inkomen dat ervoor gaat zorgen dat je je leven kunt financieren. Voor een zekere toekomst is het erg belangrijk dat je verstandige investeringsbeslissingen neemt.


Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies, persoonlijke aanbeveling, of een aanbod van, of verzoek tot, het kopen of verkopen van financiële instrumenten.

Dit materiaal is opgesteld zonder rekening te houden met specifieke beleggingsdoelstellingen of financiële situatie en is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten ter bevordering van onafhankelijk onderzoek. Verwijzingen naar in het verleden behaalde prestaties van een financieel instrument, index of een verpakt beleggingsproduct zijn niet, en mogen niet worden beschouwd als een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

eToro biedt geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid over de juistheid of volledigheid van de inhoud van deze gids. Zorg ervoor dat u de risico’s die betrokken zijn bij handelen begrijpt, voordat u kapitaal inlegt. Riskeer nooit meer dan u bereid bent te verliezen.