Verantwoord beleggen is de laatste jaren veel populairder geworden. Investeren in windmolens, duurzaam investeren in groene energie en groene beleggingsfondsen krijgen steeds vaker de voorkeur boven reguliere aandelen. De ethische investeringen van bedrijven vormen een belangrijke leidraad voor investeerders.

Inhoud

Wat is verantwoord beleggen?

Wat zijn de 3 pijlers van duurzaam beleggen?

De toenemende populariteit van de SRI ETF sector

Groene beleggingsfondsen

Duurzame beleggingsstrategieën

Het is dan ook niet vreemd dat steeds meer bedrijven verantwoord beleggen stimuleren door ethische investeringen in het bedrijf te doen. Waar beleggingsfondsen voorheen focusten op omvang, zijn er steeds meer groene beleggingsfondsen met duurzame aandelen in 2020.

Wat is verantwoord beleggen?

Maatschappelijk verantwoord beleggen is voor (jonge) investeerders steeds belangrijker aan het worden. Zij hechten waarde aan groen investeren om zo ook de toekomst van een groener perspectief te voorzien. Hierdoor zijn beleggen in windenergie, investeren in zonneparken en duurzaam investeren begrippen die steeds vaker terugkomen. Naast het rendement op investeringen speelt ook ethisch beleggen een steeds belangrijkere rol.

Er zijn grofweg drie verschillende beleggingen die onderscheiden kunnen worden als we kijken naar verantwoord beleggen. Hieronder worden deze drie duurzame investeringen kort uitgelegd.

ESG Beleggen

Bij ESG-beleggingen staan drie criteria centraal. Dit zijn ecologische, sociale en bestuurscriteria. Hiermee worden de persoonlijke waarden van beleggers geïntegreerd in de beleggingsaanpak. Met een ESG-screeningsproces, waar we later op terugkomen, worden bedrijven geïdentificeerd die degelijke milieupraktijken hebben, veel waarde hechten aan sociale verantwoordelijkheid en ethische bestuursinitiatieven opnemen in het bedrijfsbeleid.

Sociaal Verantwoord Beleggen

Sociaal Verantwoord Beleggen gaat hierin nog een stukje verder. ESG-beleggingen zijn namelijk meer een indicatieve leidraad die door bedrijven en beleggingsfondsen aangehouden wordt. Kijken we naar SRI-beleggingen (Socially Responsible Investment), dan zien we dat deze meer op basis van uitsluiting werken. Hierbij worden vaak bedrijven uitgesloten die werken met kansspelen, pornografie, alcohol, tabak en wapens.

Beleggers kunnen ervoor kiezen om de duurzame aandelen bij beleggingsfondsen of als particulier in te kopen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat vrijwel alle groene fondsen het afgelopen jaar groene cijfers hebben gedraaid. Dit maakt de investering dus niet alleen sociaal verantwoord, maar ook rendabel.

Impactinvesteringen

Impactinvesteringen zijn voor beleggers tweeledig. Allereerst wordt er gekeken naar het genereren van een positieve en meetbare impact op het milieu en het sociale aspect. Tegelijkertijd is het van belang dat de investering ook financieel gewin oplevert. Toch is dit geen topprioriteit, wat bij andere aandelen wél vaak het geval is.

Steeds vaker kiezen beleggers voor impactinvesteringen die bijdragen aan het milieu. Bedrijven kiezen daarbij juist vaker voor een product of dienst dat een positieve bijdrage aan het milieu gaat opleveren. Vooral op de lange termijn zijn dit interessante investeringen voor beleggers.

Wat zijn de 3 pijlers van duurzaam beleggen?

Duurzaam beleggen volgens de ESG-methode kent drie belangrijke pijlers. In het Engels is dit Environment, Social & Governance. Vrij vertaald naar het Nederlands is dit milieu, maatschappelijk en bestuur. Toch zegt dit veel beleggers niet veel. Het is om die redendat we hieronder de drie pijlers van ESG-investeringen kort toelichten.

What are the 3 pillars of corporate sustainability?

Milieu

Criteria als gevolg van milieu zijn bijvoorbeeld hoe er wordt omgegaan met waterschaarste, of er wordt geïnvesteerd in windmolens en of het bedrijf wil investeren in groene energie. Deze duurzame investeringen moeten op de korte en lange termijn bijdragen aan het verhogen van de biodiversiteit. Het groen investeren wordt vaak alleen in verband gebracht met het milieu, terwijl ook de andere twee pijlers wel degelijk bijdragen aan het voldoen aan de ESG-doelstellingen.

Maatschappelijk

Op maatschappelijk gebied wordt er gekeken naar aspecten als gender en diversiteit, betrokkenheid van medewerkers, de arbeidsnormen en de gegevensbescherming en privacy van medewerkers. Deze aspecten dragen voor een belegger bij aan duurzaam investeren. Deze aspecten hebben alles te maken met het investeren in personeel.

Bestuur

Het laatste criteria waar ESG-aandelen aan moeten voldoen, is de bestuurlijke kant. Een aantal ESG-kwesties waar men naar kijkt is de bestuurssamenstelling, de compensatie van executives, het lobbyen en de klokkenluidersregelingen. Dit zijn voor beleggers vaak ongrijpbare factoren, aangezien er veel onderzoek voor nodig is om dergelijke aspecten boven tafel te krijgen. Toch gaan bedrijven die willen voldoen aan dergelijke ESG-doelstellingen hier erg transparant mee om.

De toenemende populariteit van de SRI ETF sector

Duurzaam beleggen zit de laatste jaren enorm in de lift. Dit is vooral te danken aan een nieuwe generatie beleggers die eraan zit te komen. Volgens een rapport van EY denkt namelijk 35% van de beleggers erover na om over te stappen op een andere vermogensbeheerder als er niet wordt voldaan aan de ESG-doelstellingen.

The growing popularity of the SRI ETF sector

De nieuwe generatie beleggers hecht namelijk veel meer waarde aan de ESG-doelstellingen dan de voorgaande generatie. Uit het rapport van EY blijkt dat hoe jonger de belegger is, hoe meer aandacht er is voor deze doelstellingen. Daarnaast stelt dit rapport ook dat hoe jonger de belegger is, hoe kleiner de kans is dat deze belegger vindt dat een vermogensbeheerder voldoende doet om aan de ESG-doelstellingen te voldoen.

Daarbij komt ook dat de nieuwe generatie beleggers minder waarde hecht aan de uiteindelijk opbrengst van een investering dan de vorige generatie. Impact beleggen wordt daarmee steeds belangrijker, waarbij een positieve impact op de ESG-doelstellingen wordt gekoppeld aan het rendement op de investering. Het lijkt dus vooral de jongere belegger die meer waarde hecht aan duurzaam beleggen.

Groene beleggingsfondsen

Tegenwoordig zijn er enorm veel groene beleggingsfondsen waar je als belegger uit kunt kiezen. Elk beleggingsfonds heeft vaak meerdere groene fondsen die duurzaam investeren promoten. Een duurzaam beleggingsfonds kan zich focussen op de gehele markt of juist een deel van de markt. Zo is duurzaam investeren bij ASN mogelijk in:

  • Groene energie;
  • Duurzaam bouwen;
  • Aanleg van bossen.

Green Investment Opportunities

Dat groene beleggingsfondsen interessant zijn, aat 2020 nog maar eens zien. Zo stond het NN Duurzaam Aandelenfonds maar liefst 22,95% in de plus ten opzichte van een jaar eerder. Ook het ASN Milieu en Waterfonds eindigde met 22,52% in de plus. Naast het feit dat ethisch beleggen populairder wordt, laat het ook zien rendabel te zijn.

Andere potentieel interessante groene beleggingen kun je in onderstaande lijst vinden:

Sector Investering
Water Zacks Global Water Index
Water First Trust ISE Water Index Fund (FIW)
Water Invesco Global Water Portfolio ETF (PHO)
Windenergie Vestas Wind Systems (VWDRY)
Windenergie NextEra Energy Partners (NEP)
Windenergie General Electric (GE)
Zonne-energie Enphase Energy (ENPH)
Zonne-energie Vivint Solar (VSLR)
Zonne-energie Sunrun (RUN)
Vervuilingscontrole Fuel-Tech (FTEK)
Vervuilingscontrole Invesco Cleantech ETF (PZD)
Vervuilingscontrole VanEck Vectors Environmental Services
Afvalvermindering Waste Management
Afvalvermindering Republic Services (RSG)
Afvalvermindering Covanta Holdings (CVA)

Duurzame beleggingsstrategieën

Hoewel steeds meer beleggingsfondsen claimen duurzame beleggingen te hanteren, kan dit per fonds sterk verschillen. Er zijn namelijk verschillende methoden en beleggingsstrategieën die door fondsen gebruikt worden. Hieronder zijn de verschillende strategieën uitgelegd.

ESG-screening

ESG-screening houdt in dat je als belegger de fondsen ‘screent’, zodat deze afgestemd worden op de doelstellingen en ethische motivaties die je als belegger hebt. Het is een eenvoudige manier om aandelen of fondsen te bekijken en te beoordelen of deze aan de waarden voldoen. Hierbij is het mogelijk om uit te gaan van negatieve screening en positieve screening.

Deze screening lijkt een groeiende rol te gaan spelen in beleggingen. Slechte ESG-prestaties laten namelijk steeds vaker zien dat een bedrijf niet toekomstbestendig is. De risico’s van het niet investeren in ESG-doelstellingen kan namelijk leiden tot reputatie-, fysieke of financiële schade. Steeds vaker is er een tekort aan grondstoffen, is er sprake van mensenrechtenschending in de keten of zijn er niet te overziene gevolgen voor de natuur.

Negatieve screening

Bij negatieve screening kijk je als belegger vooral naar bedrijven die niet voldoen aan de criteria zoals jij deze gesteld hebt. Deze manier van SRI-investeringen kijkt naar de bedrijven die actief zijn in industrieën die de waarde van beleggers niet ondersteunen. Denk daarbij aan wapenproducenten, tabaksproducenten of bedrijven die zich richten op kansspelen.

Positieve screening

Bij positieve screening werkt het net andersom. In dat geval selecteren beleggers alleen de fondsen of aandelen van bedrijven die aan alle ESG-doelstellingen voldoen. Dit zijn de zogenaamde ‘best in class’ bedrijven. Zij hebben de ESG-doelstellingen goed op orde, maar geven de belegger de mogelijkheid om een financieel rendement uit de investering te halen.

Betrokken beleggen

Betrokken beleggen wordt voor een groeiend deel van de beleggers een ‘must’. Hierdoor is er ook sprake van een verschuiving bij veel beleggingsfondsen. Steeds meer beleggers eisen namelijk dat ESG-indicatoren op de agenda komen te staan. Daarnaast vragen beleggers ook steeds meer om het monitoren van resultaten en deze te rapporteren aan beleggers als het aankomt op ESG-factoren.

Steeds meer beleggingsfondsen zijn daarom aan het bewegen op de markt en kiezen vaker voor groene investeringen. Deze fondsen krijgen steeds meer vragen over het beleid dat wordt gevoerd met betrekking tot ESG. Het beleid van het fonds komt daarmee steeds vaker op de eerste plaats. Vervolgens hebben investeerders pas interesse in de concrete resultaten van het portfolio. Voor beleggingsfondsen wordt het dus steeds belangrijker om een concreet beleid te voeren als het aankomt op ESG.

Impactbeleggen

Hoewel impactbeleggen voorheen als niet rendabel gezien werd, is er de laatste jaren sprake van een ommekeer. Zelfs tijdens de coronacrisis hebben ESG-bedrijven laten zien waarde voor het milieu te kunnen toevoegen én rendement voor investeerders te kunnen genereren. Uit een onderzoek van BlackRock genaamd ‘Sustainable investing: resilience amid uncertainty’ blijkt namelijk dat gedurende de coronacrisis vrijwel alle groene fondsen groene cijfers draaide.

Bij Morningstar draaide 51 van de 57 indexen betere resultaten dan de niet ESG-benchmarks. Bij MSCI waren dit 15 van de 17 indexen. Dit laat maar weer eens zien dat groene investeringen niet alleen op de lange termijn, maar ook op de korte termijn interessante investeringen zijn.

Samenvatting

Duurzaam beleggen, impactbeleggen en ESG-doelstellingen gaan dus een steeds grotere rol spelen bij investeringen van beleggers. Hierdoor is het voor beleggingsfondsen ook belangrijk om het beleid omtrent deze factoren voor deze beleggers inzichtelijk te maken. De nieuwe generatie beleggers hecht hier steeds meer waarde aan en is niet bang om weg te lopen bij beleggingsfondsen die niet aan de eisen kunnen voldoen.

Dat duurzaam beleggen niet alleen voor het milieu interessant is, laten de fondsen van Morningstar en MSCI wel zien. Vrijwel alle fondsen presteerden beter dan de niet-ESG-benchmarks. Behalve het feit dat de beleggers op de lange termijn de impact op het milieu verminderen, levert het ook een goed rendement op. Kortom, groene investeringen zijn de toekomst.

Lees hier waarom duurzaam beleggen voor jonge beleggers steeds belangrijker wordt!


Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies, persoonlijke aanbeveling, of een aanbod van, of verzoek tot, het kopen of verkopen van financiële instrumenten.

Dit materiaal is opgesteld zonder rekening te houden met specifieke beleggingsdoelstellingen of financiële situatie en is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten ter bevordering van onafhankelijk onderzoek. Verwijzingen naar in het verleden behaalde prestaties van een financieel instrument, index of een verpakt beleggingsproduct zijn niet, en mogen niet worden beschouwd als een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

eToro biedt geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid over de juistheid of volledigheid van de inhoud van deze gids. Zorg ervoor dat u de risico’s die betrokken zijn bij handelen begrijpt, voordat u kapitaal inlegt. Riskeer nooit meer dan u bereid bent te verliezen.